Medewerkertevredenheid

Binnen de VU wordt vanuit goed werkgeverschap op systematische wijze periodiek gekeken naar de werkbeleving van medewerkers werkzaam aan de VU. Hiertoe wordt eens in de drie jaar een werkbelevingsonderzoek gehouden. Het werkbelevingsonderzoek richt zich op een aantal centrale thema’s: arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en werkbeleving. Dat maakt het mogelijk om ontwikkelingen in de tijd te kunnen volgen en de uitkomsten te vergelijken met andere organisaties (bench mark). Daarnaast worden er, gerelateerd aan de  actualiteit, specifieke thema’s in het onderzoek meegenomen. In 2012 was dit het thema flexibel werken en in 2014 mantelzorg.