Kwaliteitstoetsing

Een derde bron van inzicht in resultaten zijn de uitkomsten van interne en externe audits. Audits beoordelen de kwaliteit van het systeem en hebben daarmee een vooruitziende blik. Een goed systeem kan het vertrouwen geven dat de resultaten ook in de toekomst goed zullen zijn. Er kan binnen de VU een onderscheid worden gemaakt tussen audits rond opleidingen en audits op instellingsniveau.