VisieDe VU heeft haar lange termijn visie beschreven in de Visie VU 2015-2020. Om een concrete invulling te geven aan deze visie wordt er elke vier jaar een instellingsplan opgesteld. Het instellingsplan beschrijft wat de VU in de komende vier jaar wil bereiken. Het huidige instellingsplan getiteld “Visie 2015-2020” beslaat bovengenoemde periode. De doelen uit het instellingsplan zijn aangescherpt met de prestatieafspraken in het kader van het hoofdlijnenakkoord, zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het instellingsprofiel “Looking further”. De visie op het onderwijs is beschreven in de Onderwijsvisie Vrije Universiteit en de geconcretiseerde Onderwijsvisie

De visie op de kwaliteit van het onderwijs wordt in de onderwijsvisie samengevat in vier kernpunten: