Basisopleiding hbo-docent

Doel en resultaat

Voor het beroep van (beginnend) hbo-docent zijn vijf kerncompetenties geformuleerd. Het uitgangspunt voor deze competenties is een maximaal leereffect voor de studenten die uw onderwijs volgen. Dat effect moet u binnen uw onderwijspraktijk vaak binnen een beperkte tijd en met behulp van beperkte middelen realiseren. In de Basisopleiding hbo-docent leert u hoe u dit aanpakt op een manier die bij u past.

Na het doorlopen van de opleiding beheerst u de kerncompetenties van een hbo-docent op minimaal basisniveau. U vult een portfolio met concrete producten (zogenaamde proeven van bekwaamheid) op het gebied van de docentvaardigheden uitvoeren van onderwijs, ontwerpen van onderwijs en het begeleiden van (individuele en groepen) studenten. Hiermee bewijst u minimaal aan het niveau van de basiskwalificatie te voldoen.

Indicatoren kerncompetenties behorend bij de basiskwalificatie:

  1. Didactische wendbaarheid: U maakt twee video-opnames van door u verzorgde onderwijssituaties, een aan het begin en een tijdens de opleiding.
  2. Agogische wendbaarheid: In een speciaal ingericht Skillslab gaat u met uw werkgroep aan de slag, aan de hand van een casus over coaching uit uw eigen onderwijspraktijk.
  3. Onderwijs ontwerpen: U becommentarieert de cyclus van het didactisch proces door uw eigen product (zoals een leerpakket, een gedeelte van het curriculum of een toets) in de cyclus te plaatsen en te verantwoorden.
  4. Samenwerken: U beschrijft de opbouwende bijdragen die u heeft geleverd aan verschillende vormen van overleg en door het werken met uw `critical friend group’ tijdens de cursus.
  5. Bewust docentschap: U oefent en praktiseert bewust docentschap in uw persoonlijk ontwikkelplan.

Aan het eind van het opleidingstraject is uw portfolio gevuld met de proeven van bekwaamheid, die u op het gebied van de drie docentvaardigheden heeft samengesteld. De competenties die u heeft verworven, uitgebreid en aangescherpt met het maken van deze proeven en met het ervaren van de processen tijdens de opleiding, zijn de belangrijkste immateriële resultaten van de opleiding. Wanneer u voldoende onderwijsbijeenkomsten heeft bijgewoond en de proeven van bekwaamheid met succes heeft afgerond, ontvangt het certificiaat van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden (BDB).