Basisopleiding hbo-docent

Basisopleiding hbo-docent

Hbo-docenten werken in een dynamische en veeleisende omgeving. Een stevige basis op het gebied van didactiek ondersteunt hen bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs en het begeleiden van studenten. Deze opleiding is gericht is op het behalen van de ‘Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid’ (BDB). Hogescholen stellen een dergelijke didactische bevoegdheid doorgaans als voorwaarde voor het verkrijgen van een (vaste) aanstelling als docent.

Voor wie?

De Basisopleiding hbo-docent is bestemd voor (beginnende) hbo-docenten die niet over een didactische bevoegdheid beschikken. Voor deelname is een aanstelling van minimaal 0,4 fte als docent bij een hogeschool verplicht, gedurende de periode waarin u de opleiding volgt. 

Voor het uitvoeren van de diverse proeven van bekwaamheid is het noodzakelijk dat u gedurende de opleiding in staat bent de volgende taken uit te voeren:

  • uitvoeren van onderwijs (lesgeven), 
  • begeleiden van (individuele) studenten bij hun leerproces, bijvoorbeeld in de rol van studieloopbaanbegeleider of als begeleider van studenten die op stage gaan of afstuderen, 
  • ontwerpen van onderwijs, dat houdt in dat u een (deel van een) vak kunt (her)ontwerpen.