Basisopleiding hbo-docent

Inhoud en werkwijze

De opleiding is competentiegericht, waarbij de taken van de docent - uitvoeren en begeleiden van onderwijs, ontwerpen van toetsen en kwaliteitszorg en begeleiden van studenten - alle aan de orde komen. Bij de opdrachten werkt u aan activiteiten uit uw eigen onderwijspraktijk, bijvoorbeeld een ontwerp voor een cursus of toets.

Voor het eerste gesprek met uw docentopleider maakt u een persoonlijk ontwikkelplan, aan de hand van het competentieprofiel. Ook maakt u een video-opname van een van uw onderwijsbegeleidingsituaties. Beide worden opgenomen in uw portfolio. Vervolgens gaat u aan de slag met de ontwikkeling van uw competenties. Daarbij maakt u gebruik van vele soorten input: onderwijsbijeenkomsten, feedback van de docentopleider en uw collega's in de leergroep, materiaal binnen de eigen onderwijspraktijk, literatuurstudie en experimenten met situaties in uw werksituatie. In uw persoonlijk ontwikkelplan houdt u bij welke didactische interventies u ontwerpt en uitprobeert en welke effecten deze hebben.

De docentopleiders laten met voorbeeldgedrag en kritische zelfreflectie zoveel mogelijk zien hoe u zelf ook te werk kunt gaan. Daarbij komen verschillende begeleidingsrollen aan de orde. De feedback van cursisten hierop levert vaak interessante discussies op. Voor de ervaringen, inbreng en demonstraties van de deelnemers is expliciet ruimte gecreëerd. U werkt deels in een leergroep, waarbij gebruik wordt gemaakt van de digitale leeromgeving Blackboard.