BKO individueel traject

Het individuele BKO-traject bereidt u voor op het behalen van de Basiskwalificatie onderwijs (BKO). Dit traject is bestemd voor zeer ervaren onderwijsgevenden. De BKO wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend als bewijs van didactische bekwaamheid voor het ontwerpen en geven van universitair onderwijs. U gaat aan de slag met het samenstellen van een portfolio, waarmee u aantoont dat u over de docentvaardigheden beschikt die overeenkomen met de eindtermen van de BKO.

Dit traject is voor onderwijsgevenden aan universiteiten die minimaal tien jaar onderwijservaring hebben in een universitaire context. Ook is een individueel traject mogelijk voor docenten die in het bezit zijn van een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs en die minder dan vijf jaar onderwijservaring hebben in een universitaire context.

Voor onderwijsgevenden die in het bezit zijn van een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs én vijf of meer jaar onderwijservaring hebben in een universitaire context, geldt een gecomprimeerde variant van het individuele BKO-traject.

English: Individual process University Teaching Qualification (i-UTQ).