BKO individueel traject

Beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd door de facultaire tutor en de docentopleider. De tutor heeft uw gehele portfolio inclusief de video-opname bekeken. Zowel de tutor als de docentopleider vullen hier een beoordelingsvragenlijst over in. Zij bespreken hun beoordeling met elkaar en vervolgens met u. Tijdens het beoordelingsgesprek worden de eindproducten in uw portfolio getoetst aan de hand van alle criteria uit het Beoordelingsinstrument BKO, om aan te tonen dat u bekwaam bent in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs.

Examencommissie BKO

Bij een voldoende beoordeling stuurt u per e-mail een aantal documenten naar de Examencommissie BKO ten bewijze van de beheersing van beide docentvaardigheden. De Examencommissie beoordeelt tienmaal per jaar de binnengekomen documenten. Na goedkeuring krijgt u bericht per e-mail en kunt u de BKO op uw naam laten registeren in de personeelsdatabase van uw universiteit. Tweemaal per jaar (in maart/april en oktober/november) vindt er een feestelijke uitreiking van de BKO-certificaten plaats bij het VU-UCGB. Als u daarbij niet aanwezig bent, wordt het certificaat naar uw werkadres gestuurd.