BKO-opleiding

<< Terug naar cursusoverzicht voor universitair docenten

Voorheen: basisopleiding universitair docent (BUD)

De BKO-opleiding bereidt u voor op het behalen van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). De BKO wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend als bewijs van didactische bekwaamheid voor het ontwerpen en geven van universitair onderwijs.

De BKO-opleiding is bestemd voor onderwijsgevenden aan universiteiten die minder dan zes jaar onderwijservaring in een universitaire context hebben en die niet in het bezit zijn van een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs.

In de periode waarin u deze opleiding volgt, moet u voldoende onderwijs geven om twee video-opnames te maken en om in de tussentijd uw onderwijs verder te ontwikkelen.

English: University Teaching Programme (UTP).