BKO-opleiding

Inhoud

De BKO-opleiding kent twee hoofdthema’s:

1 Docentvaardigheid Uitvoeren van onderwijs
U breidt uw didactisch repertoire als docent uit. Daarnaast wordt aandacht besteed aan bewustwording van uw sterktes en zwaktes als docent en de ontwikkeling van een persoonlijke doceerstijl. U past het geleerde meteen toe in uw eigen onderwijspraktijk, waardoor u snel resultaat ziet.

2 Docentvaardigheid Ontwerpen van onderwijs
U leert een cursus (her)ontwerpen, waarbij de nadruk ligt op de verantwoording van het ontworpen onderwijs en daaraan ten grondslag liggende didactische principes. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een passende valide en betrouwbare manier om het in de cursus geleerde te toetsen. U (her)ontwerpt één van uw eigen cursussen, waardoor u meteen de meerwaarde van het geleerde ervaart en bedreven raakt in het toepassen ervan.