BKO-opleiding

Toetsing en afronding

Tijdens de BKO-opleiding krijgt u begeleiding van de docentopleider van het UCGB, u ontvangt feedback van uw tutor en van een peergroup van BKO-kandidaten met wie u de BKO-opleiding volgt. Aan het eind van het traject voert u een beoordelingsgesprek met de docentopleider en uw facultaire tutor. Uw eindproducten (opdrachten Uitvoeren en Ontwerpen van onderwijs), worden daarbij getoetst aan de hand van alle criteria uit het Beoordelingsinstrument BKO.

Bij een voldoende beoordeling stuurt u per e-mail een aantal documenten naar de Examencommissie BKO ten bewijze van de beheersing van beide docentvaardigheden. De commissie beoordeelt tienmaal per jaar de binnengekomen documenten. Na goedkeuring wordt de BKO geregistreerd in de personeelsdatabase SAP-HRM. Tweemaal per jaar vindt er op de VU een feestelijke uitreiking plaats van de BKO-certificaten. Als u daarbij niet aanwezig bent, wordt het certificaat naar uw werkadres gestuurd.