BKO-opleiding

Werkwijze

In deze opleiding:

  • volgt u 15 dagdelen plenair onderwijs;
  • leert u hoe u activerend onderwijs geeft en oefent u hiermee;
  • (her)ontwerpt u een eigen vak;
  • krijgt u intensieve begeleiding van de docentopleider van het VU-UCGB;
  • krijgt u feedback van een collega-docent uit uw faculteit (de ‘tutor’) en van een peergroup van BKO-kandidaten met wie u deze opleiding volgt.
Programma

De BKO-opleiding is opgebouwd uit 15 plenaire bijeenkomsten verspreid over 14 dagen (1x 2 dagdelen, 13x 1 dagdeel). De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats gedurende een periode van ongeveer vijf maanden. Door te werken in een groep collega’s leert u ook van elkaars ervaringen. Tijdens de bijeenkomsten werkt u aan uw eigen opdrachten, die u na de plenaire bijeenkomsten op basis van uw eigen onderwijspraktijk afrondt tot twee eindproducten: een opdracht ‘Uitvoeren van onderwijs’ en een opdracht ‘Ontwerpen van onderwijs’.

Facultaire tutor
Bij de beoordeling van uw opdrachten bij de BKO-opleiding is ook een facultaire tutor betrokken. Het is handig om hiervoor een ervaren collega-docent uit uw faculteit/afdeling te vragen die bereid en in de gelegenheid is om tijd vrij te maken om deze rol serieus op zich te nemen. De facultaire tutor heeft de BKO bij voorkeur al behaald, maar dit is niet absoluut noodzakelijk. De taken van de tutor vergen een tijdsinvestering van ongeveer drie uur in totaal.

U vraagt de tutor het volgende te doen:

  • een onderwijsbijeenkomst die u verzorgt (of een video-opname daarvan) te observeren;
  • de opdrachten die u voor de afronding van de BKO-opleiding moet aanleveren door te nemen;
  • op basis van deze opdrachten, de observatie van uw onderwijs de video-opname en de overige kennis van de tutor over u, uw onderwijs en uw vakgebied het Beoordelingsinstrument BKO in te vullen;
  • deel te nemen aan het beoordelingsgesprek met de docentopleider van het UCGB en uzelf, dat ongeveer een uur in beslag neemt.

Nadat u een tutor gevraagd hebt, vragen wij u deze persoon het volgende toe te sturen per e-mail: