BKO-verkort

De cursus BKO-verkort bereidt u voor op het behalen van de Basiskwalificatie onderwijs (BKO). De BKO wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend als bewijs van didactische bekwaamheid voor het ontwerpen en geven van universitair onderwijs. De inhoud, opbouw en toetsingscriteria van BKO-verkort zijn vergelijkbaar met die van de Basisopleiding universitair docent (BUD). De opzet is echter gecomprimeerder: de cursus bestaat uit 5 plenaire bijeenkomsten in plaats van 15.

De cursus BKO-verkort is bestemd voor onderwijsgevenden aan universiteiten die vijf tot tien jaar onderwijservaring in een universitaire context hebben en die niet in het bezit zijn van een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. BKO-verkort doet door de gecomprimeerde opzet recht aan de ervaring die u heeft met het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs.

Tijdens het volgen van BKO-verkort dient u minimaal twee keer onderwijs te geven dat u kunt gebruiken voor een video-opname. Zowel bij aanvang als vóór de tweede intervisiebijeenkomst dient u namelijk te beschikken over een video-opname van uw eigen onderwijsuitvoering.

English: Fast-track University Teaching Programme (F-UTP).