BKO-verkort

Werkwijze

In deze cursus leert u hoe u activerend onderwijs geeft, oefent u hiermee en (her)ontwerpt u een eigen vak. U krijgt intensieve begeleiding van de docentopleider van het VU-UCGB, een collega-docent uit uw faculteit (de ‘tutor’) en van een peergroup van BKO-kandidaten met wie u de cursus volgt. Door te werken in een groep met collega’s leert u van elkaars ervaringen. Tijdens de bijeenkomsten werkt u aan uw eigen opdrachten. Vervolgens rondt u deze af tot twee eindproducten, op basis van uw eigen onderwijspraktijk: een opdracht ‘Uitvoeren van onderwijs’ en een opdracht ‘Ontwerpen van onderwijs’. Het is van belang dat u aanwezig bent bij alle bijeenkomsten van dit intensieve traject. De (individuele) afronding vindt plaats in overleg met de docentopleider.

Facultaire tutor

Bij de beoordeling van uw opdrachten is een facultaire tutor betrokken. Wij adviseren u om hiervoor een ervaren collega-docent uit uw faculteit/afdeling te vragen. Bij voorkeur heeft de facultaire tutor de BKO al behaald, maar dit is niet absoluut noodzakelijk. De tutor vult het Beoordelingsinstrument BKO in op basis van o.a. de opdrachten die u heeft gemaakt en de observatie van uw onderwijs. Hij of zij neemt ook deel aan het beoordelingsgesprek. Dit vergt een tijdsinvestering van totaal ongeveer drie uur.

Nadat u een tutor gevraagd hebt, vragen wij u deze persoon het volgende toe te sturen per e-mail: