Opleiding Forensische Neuropsychologie & Neuropsychiatrie

Logo forneuro 
In februari 2017 start de nieuwe opleiding Forensische Neuropsychologie en Neuropsychiatrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Recente rechtszaken, zoals die van de afperser van de familie De Mol en van neuroloog Jansen Steur, tonen aan dat er een groot maatschappelijk belang wordt gediend met een juiste neuropsychologische en -psychiatrische diagnose van verdachten en veroordeelden.

Diagnostiek en behandeling van ernstige delinquenten

Op dit moment bestaat er wereldwijd geen opleiding voor neuropsychologische diagnostiek en behandeling binnen een forensische context. Met de postacademische opleiding Forensische Neuropsychologie en Neuropsychologie wil de VU Amsterdam dit gemis opvullen. Na afloop van de opleiding bent u in staat om het neuropsychologische en -psychiatrische perspectief mee te nemen in diagnostiek en behandeling van forensische patiënten. Zie ook Doel en resultaat.

Terugdringen recidive

De beveiliging van de maatschappij kan altijd beter en liefst leven we in een maatschappij zonder misdaad. Een juiste diagnose en behandeling van verdachten en veroordeelden draagt in hoge mate bij aan het bestrijden van misdaad omdat daarmee de kans op recidive wordt verminderd. Het ministerie van Justitie stelt zich ten doel het recidivepercentage terug te dringen, maar vooralsnog blijft het onverminderd hoog.

Met het opsporen van neuropsychologische tekorten in een vroeg stadium kan een lang en vergeefs behandeltraject worden voorkomen: forensische patiënten met neuropsychologische schade worden beter herkend en komen minder vaak in de gevangenis. Zij hebben daarmee een grotere kans om de juiste zorg te krijgen. Dat draagt in hoge mate bij aan het bestrijden van misdaad en de kwaliteit van de rechtsspraak: betere plaatsing en behandeling leidt mogelijk tot afname van recidive.

Van wetenschap naar praktijk

U krijgt college van docenten die behoren tot de Nederlandse top op het gebied van neuropsychologie, psychiatrie en forensische psychologie. Zij verzorgen op de VU tien dagen colleges en workshops waarin de wetenschap wordt vertaald naar de beroepspraktijk via drie thema’s: fundamentele kennis, assessments en interventies.

Opleidingsmanagers

Opleidingsmanager dr. Sylco Hoppenbrouwers doet onderzoek naar het cognitieve profiel van psychopathische criminelen. Opleidingsmanager drs. Frank Jonker promoveert op gedragsproblemen na frontaalletsel, een veel voorkomend probleem in het forensische veld. Beiden zijn betrokken bij meerdere onderzoeksprojecten in het forensische werkveld.

Prof. dr. Cees Jonker over de opleiding

“Al jaren ben ik als gedragsneuroloog werkzaam als forensisch rapporteur pro justitie. Het valt mij op hoe weinig kennis er soms is van cognitieve functies en stoornissen en van cognitief-gerelateerde gedragsproblemen. Voor de forensische diagnostiek is het van groot belang dat er inzicht verkregen wordt in hoe cognitieve stoornissen gewogen moeten worden en welke rol zij spelen bij het delictscenario en uiteindelijk ook bij de toerekeningsvatbaarheid. MRI-afwijkingen zijn niet vanzelfsprekend een verklaring voor bijvoorbeeld ontremd gedrag. Cognitieve dysfuncties zijn op te vatten als een brug tussen de gedragsproblemen en MRI-afwijkingen. Ik beveel deze opleiding daarom van harte aan!”
-  Prof. Dr Cees Jonker, emeritus hoogleraar Dementie VU medisch centrum Amsterdam en forensische rapporteur Pro Justitia