Master Docent HGZO

Instroomeisen


Aan deelname van de master Docent HGZO worden instroomeisen gesteld.
Deze kun je downloaden in dit overzicht met alle eisen met betrekking tot opleidingen en werk(ervaring) in zorgonderwijs. De instroomeisen zijn geldig met ingang van 2016.

Aanmelden

Het volgende cohort start in oktober 2017.
Je kunt je hier voor aanmelden tot uiterlijk 22 mei 2017 via dit aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier en eventuele bijlagen kunnen gestuurd worden naar:

VU-UCGB
T.a.v. S. Colenbrander, kamer Z-105
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Of gemaild worden naar s.colenbrander@vu.nl.

Indien na 1 mei nog plaatsen beschikbaar zijn, wordt de aanmeldingsdeadline opgeschoven, dit wordt op de website aangegeven.

Meer informatie over de aanmeldings-, plaatsings- en EVC-procedure is te vinden in de Toelatingsprocedure.

Eerstegraads nu HBO-master


De master Docent HGZO komt voort uit de 'eerstegraads Docentenopleiding HGZO', die ruim 25 jaar in het HGZO bekend heeft gestaan als de opleiding die zeer competente HGZO-docenten aflevert. Mede doordat het ministerie de financiering heeft afgebouwd, wordt de eerstegraads Docentenopleiding HGZO vanaf 2015 niet meer aangeboden. De HBO-master is daarvoor in de plaats gekomen.