Master Docent HGZO

Deelnemers aan het woord


Geregeld interviewen we onze deelnemers om hen te vragen naar hun ervaringen met de master HGZO. Waarom kozen zij voor de master HGZO, welke invloed had deze opleiding op hun loopbaan en welke tips geven zij mee aan toekomstige deelnemers?

Interview met Janneke Sandee-Geurts

Janneke Sandee-GeurtsJanneke Sandee-Geurts is van oorsprong fysiotherapeut, maar heeft onlangs de stap gemaakt naar docent fysiotherapie bij Fontys Paramedische Hogeschool. Drie dagen per week is ze docent, de andere twee dagen blijft ze als fysiotherapeut werkzaam. De master HGZO hielp haar bij deze nieuwe weg in haar loopbaan.

Waarom koos je voor de master HGZO bij de VU?
“Het begon allemaal met de jongvolwassenen die ik in de praktijk begeleidde in hun ontwikkeling als fysiotherapeut. Daar genoot ik zo van dat ik me in die richting verder wilde scholen. Omdat ik de hbo-master Orthopedisch Manuele Therapie (OMT) al op zak had, lag het voor de hand om een onderwijskundige master te kiezen. Ik wilde me echter niet alleen verdiepen in het didactisch handelen. In de leerlijnen die de master HGZO hanteert gaan didactiek, onderzoek, innovatie en vakinhoudelijk professionaliseren hand in hand. Een combinatie die me direct aansprak. Daarnaast vond ik het waardevol om in de les te zitten met andere paramedici, omdat je dan snel op de hoogte raakt van wat er allemaal in de zorg gebeurt.”

Wat heeft de master HZGO je opgeleverd?
“Nu ik de master heb afgerond begin ik pas echt te merken hoeveel kennis en vaardigheden ik heb opgedaan. Je leert vooral naar meer aspecten te kijken dan alleen de lessen. Je wordt je bewust van de samenhang van de competenties, prestatie-indicatoren, de leerdoelen en de hele reeks van onderwijsactiviteiten. Met deze bril op heb ik tijdens de opleiding tweemaal de complete toetscyclus van onder andere een afstudeerwerk doorlopen. Door deze kennis en vaardigheden draag ik nu bij aan de curriculumherziening van Fontys Paramedische Hogeschool. Dat was mij nooit zo snel gelukt zonder de master!”

In hoeverre kun je deze master aanraden?
“De opleiding sluit heel goed aan bij de praktijk. Het programma is afwisselend en  didactiek, onderzoek, innovatie en professionalisering lopen hier als een rode draad doorheen. Wat me ook aanspreekt is hoe de docenten zelf verschillende stijlen van lesgeven toepassen. Dat is inspirerend voor je eigen lessen! Realiseer je hierbij dat je je niet alleen bezig houdt met didactiek, maar ook met onderzoek en innovatie. Als dat je interesseert, of je wilt op een hoger niveau in je onderwijsinstelling functioneren, dan is dit de perfecte master voor jou.”

Wat zou je toekomstige deelnemers over deze opleiding mee willen geven?
“Het is een pittige master wanneer je enkel in de beroepspraktijk werkzaam bent, en nog niet als docent. Wat je leert pas je met name toe bij onderwijsgerelateerde activiteiten. Het is tenslotte geen beroepsinhoudelijke, paramedische master. De twee jaar durende stage van één dag per week bij Avans Hogeschool vond ik heel  waardevol. Bij innovatieprojecten, waar je aan werkt in de afstudeerfase van de master, zijn vrijwel altijd mensen uit verschillende geledingen van de organisatie betrokken en daar leer je dan mee samen te werken. Ik kon hierbij een kritische blik ontwikkelen en vasthouden juist doordat ik de rol van stagiaire had, in plaats van de vertrouwde collega waar al jaren mee werd samengewerkt.
Deze master heeft ervoor gezorgd dat ik niet alleen als zorgprofessional voor een groep studenten kan staan, maar ook als deskundige in het hoger gezondheidszorgonderwijs kan meedenken over (de uitwerking van) de onderwijsvisie.

Interview met Laila van Zadelhoff

Laila_van_ZadelhoffLaila van Zadelhoff is werkzaam als docent radiotherapie bij de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) aan de Hogeschool Inholland in Haarlem en heeft de master HGZO succesvol afgerond. Laila vertelt over haar ervaringen met de opleiding en hoe deze haar loopbaan in een stroomversnelling bracht.

“Oorspronkelijk werkte ik in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam op de radiotherapie. Daar begeleidde ik stagiaires, wat ik echt heel leuk vond. In 2008 werd ik door de MBRT van Inholland gebeld of ik een dag per week praktijkles wilde geven. In die periode ontdekte ik dat docent zijn me echt ligt. De stap om een 1ste graads docentenopleiding te gaan doen was daarom al snel gezet.” 

Waarom heb je voor de master Docent HGZO bij de VU gekozen?

“Vanuit de overheid wordt er van docenten verwacht dat ze op masterniveau zijn opgeleid. Ons team vindt dat ook heel belangrijk, dat merk je aan het grote aantal docenten dat een master heeft gevolgd. Daardoor beschikken we bovendien over een brede expertise. In eerste instantie koos ik voor een master of science. Die vond ik heel interessant, vooral de methodologie- en radiotherapiemodules, maar al snel merkte ik dat de inhoud onvoldoende aansloot bij mijn werk en ben ik overgestapt naar de master HGZO bij de VU. Wat me aansprak is dat deze opleiding juist zo goed aansloot bij wat ik als docent in de gezondheidszorg aan kennis wilde vergaren. Je bent echt op alle vlakken met je beroep bezig; onderwijskundig en vakinhoudelijk. Precies die combinatie maakt de opleiding zo waardevol.”

Wat is het belangrijkste dat je tijdens de opleiding hebt geleerd?

“Doordat je je onderwijs wetenschappelijk onderbouwt, ga je er met andere ogen naar kijken. Een docent staat niet gewoon voor de klas, maar kijkt ook naar hoe het totale lespakket eruit ziet en hoe je studenten van begin tot eind opleidt. Ik kijk nu analytischer naar hoe ons zorgonderwijs in elkaar zit. Die kritische blik heb ik ontwikkeld tijdens de masteropleiding. Veel dingen gaan gelukkig al goed, maar ik heb nu de bagage in huis om verbeterpunten aan te geven. Bovendien kan ik mijn studenten beter begeleiden bij hun afstudeeronderzoek, omdat ik zelf vakinhoudelijk onderzoek verricht heb tijdens de opleiding. Ik heb de problemen en valkuilen heel goed leren kennen en kan een ander hier nu ook bij helpen.”

Is je functie en rol als docent radiotherapie veranderd door het volgen van de master Docent HGZO?

“Behoorlijk. In 2009 begon ik bij Inholland als praktijkdocent, maar al snel werd ik studieloopbaanbegeleider. Inmiddels ben ik ook afstudeerbegeleider en voorzitter van de toetscommissie. De visie op onderwijs die ik door de master heb ontwikkeld, heeft me daar erg bij geholpen. Het verandert echt je rol in de organisatie. Ik merk dat collega’s nu naar mij toekomen met vragen. Zo werk ik bijvoorbeeld samen met een collega aan een Inholland-breed project. Daarbij kijken we onder andere hoe we meer gebruik kunnen maken van video in ons onderwijs. Tijdens de opleiding  begon ik met het herontwerpen van de eerste twee leerjaren van het radiotherapie-onderwijs; inmiddels gaan we de hele MBRT-opleiding herzien en dient het radiotherapie-ontwerp als voorbeeld.”

Wat vond je van het programma?

“Het programma is heel compleet en relevant, maar ook best pittig voor een tweejarige opleiding. Met name het vakinhoudelijke onderzoek en het onderwijsinnovatieproject zijn twee grote opdrachten, naast andere kleinere opdrachten. Ik wil toekomstige deelnemers dan ook meegeven om hier echt tijd voor in te plannen. Tegelijkertijd kan het ook veel opleveren: zo heb ik een abstract geschreven voor de ESTRO, het Europese Congres voor Radiotherapie en Oncologie, en daarmee een poster Award gewonnen!”

Wat vond je van de docenten?

“De sfeer in de groep is heel prettig en toegankelijk. Je merkt dat je als professionals bij elkaar zit, met ruimte voor discussie en vragen. Bovendien leer je veel van de verschillende didactische technieken die de docenten zelf gebruiken bij de colleges. Die geven inspiratie om er later ook zelf weer mee aan de slag te gaan.”

Welke tip(s) heb je nog voor toekomstige cursisten?

“Het is een groot voordeel om tijdens de opleiding al als docent werkzaam te zijn, omdat je je opdrachten dan ter plekke uit kunt voeren. De opleiding kost veel tijd, besef dat je zeker twee jaar heel erg druk bezig bent. Het is daarom belangrijk om plezier te hebben in het leren. Als je enthousiast bent over je vak en docent zijn leuk vindt, kom je er wel!”