Master Docent HGZO

Inhoud en werkwijze


De tweejarige deeltijdopleiding master Docent HGZO wordt verzorgd door het UCGB, onderdeel van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB) aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Als universitair centrum kan het UCGB voor deze opleiding de brug slaan tussen wetenschappelijke kennis en inzichten en toepassing daarvan in het zorgonderwijs.

De opleiding kenmerkt zich door heterogene groepen met docenten-in-opleiding vanuit verschillende beroepsgroepen in de zorg en door speciale aandacht voor evidence-based handelen. Bij alle docenttaken wordt verwacht dat de docent zijn handelen kan verantwoorden vanuit wetenschappelijke, professionele en persoonlijke kennis en inzichten op het gebied van het onderwijs en de gezondheidszorg. In het kader van de ontwikkeling van vakdidactiek en het evidence-based lesgeven en onderwijskundig ontwerpen is er naast onderwijskundige en didactische verdieping ook sprake van zorginhoudelijke verdieping tijdens de opleiding. Tijdens de opleiding bekwamen de docenten-in-opleiding zich in de vier competenties - Didactisch Handelen, Innoveren, Onderzoeken en Professionaliseren - door gericht te oefenen in verschillende beroepsgetrouwe situaties.

Dag en tijd


De onderwijsbijeenkomsten op de VU vallen voor cohort 2017 op de woensdag van 9.30 - 16.45.

Studielast


Gemiddeld 20 uur per week:

  • Contacturen op de VU (6 uur)
  • Praktijkuren op een onderwijspraktijkplaats (4-6 uur)
  • Zelfstudie (8-10 uur)

De totale studielast bedraagt 60 EC of 1680 sbu.

Meer informatie over de inhoud en werkwijze van de opleiding is te vinden in de studiegids master HGZO.