Master Docent HGZO

Kosten


Studiekosten per studiejaar: € 9090,- (2017 - 2018, exclusief studieboeken).

Studiekosten zijn aftrekbaar bij de belasting. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie over wat voor jou van toepassing is.

Voor deze opleiding kunnen deelnemers met een docentaanstelling een lerarenbeurs aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een lerarenbeurs vind je op de website van DUO. Onze gegevens in het CROHO zijn: Brin 21PL en Isat 70168.

Algemene voorwaarden


Annuleringsvoorwaarden opleiding

Annulering door deelnemer
Annulering van plaatsing (al dan niet onder voorbehoud van onderwijspraktijkplaats) dient door de deelnemer schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Tot 12 weken voor aanvang van de opleiding worden bij annulering administratiekosten van € 100,- in rekening gebracht. Bij annulering van plaatsing tussen de 12 en 8 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 5% van de studiekosten van het betreffende studiejaar verschuldigd, bij annulering tussen de 8 en 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 50% van de studiekosten verschuldigd. Indien binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd, brengt het UCGB de volledige studiekosten in rekening.

Tussentijds de opleiding beëindigen
Indien de deelnemer tijdens het eerste studiejaar van de opleiding besluit te beëindigen of moet beëindigen, vindt géén restitutie van de studiekosten van dat studiejaar plaats. Alleen bij overlijden, ernstige, langdurige ziekte of ernstig ongeval worden in overleg met de opleidingsorganisatie de studiekosten van het niet genoten deel van de opleiding teruggestort.

Indien de deelnemer tijdens het tweede studiejaar van de opleiding besluit te beëindigen of moet beëindigen, wordt bij stoppen tot 16 weken na aanvang van het tweede jaar 1/3 van de studiekosten van dat studiejaar in rekening gebracht. Bij beëindiging tussen de 16 en 32 weken wordt 2/3 van de studiekosten in rekening gebracht, daarna is de deelnemer de volledige studiekosten verschuldigd. Bij overlijden, ernstige, langdurige ziekte of ernstig ongeval worden in overleg met de opleidingsorganisatie alleen de studiekosten van het genoten deel van de opleiding (afgerond in maanden) in rekening gebracht.

Hier vindt u de Algemene voorwaarden voor dienstverlening UCGB (.pdf).