Master Docent HGZO

<< Terug naar cursusoverzicht zorgonderwijs


De tweejarige deeltijdopleiding Docent HGZO is een door de NVAO geaccrediteerde HBO-master en leidt op tot innoverend zorgdocent met één been in de zorgpraktijk. Deze docent functioneert op het raakvlak van onderwijs, zorginhoudelijk onderzoek en zorgpraktijk. De opleiding is uniek in Nederland en sluit aan bij de veranderde eisen van het werkveld. In het programma van de master Docent HGZO staan de competenties didactisch handelen, innoveren, onderzoeken en professionaliseren centraal. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt de graad Master of Education verleend. 

Let op: de inschrijving is verlengd tot maandag 22 mei 2017.


Lees hier de online brochure van de master Docent HGZO.

Voor wie?

  • (Paramedische) zorgprofessionals met een hbo-bachelor diploma in de zorg. Bijvoorbeeld diëtisten, echografisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB-ers, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten Mensendieck, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.
  • HGZO-docenten met ruime werkervaring in de zorgpraktijk en voldoende betrokkenheid in het werkveld. 

Instroomeisen en aanmelden

Kosten

Incompany

Contact

 

Gerelateerd aanbod