Opleidingen en cursussen a-z

 

AL
AIM atelier kennismaking (Frans)
AIM Engels leren met gebaren
AIM Frans leren met gebaren
AIM gevorderden (Frans)
AIM in leerjaar 3 (Frans)
AIM starterstraining (Frans)
AIM verdiepingsdag (Frans)
AIM Grammatica à la AIM (Frans)
Leergang opleiden in de zorg I    
Leergang opleiden in de zorg II
Lerarenopleider 
Lesson study
LVHO master (ULO)

BM

Basiscursus Uitvoeren van onderwijs
Basiskwalificatie Examinering (BKE)
Basisopleiding hbo-docent
BKO-opleiding universitair docent
Begeleiding en beoordeling van stages en scripties
Begeleiding en coaching van vaksecties      
Begeleiden en verdiepen van intervisie   
Betavakken (overig)
BKO individueel traject
BKO-verkort
Breinprikkelend Presenteren
Motiverend begeleiden    
CO
CKV Engels TTO
CKV Het nieuwe CKV in de praktijk
CKV (havo,vwo) verdieping: de onderzoeksopdracht
CKV junior
CKV vmbo 2017+              
Coaching
Coaching van studenten
Cultuurbeleid basiscursus
Culturele instellingen en het nieuwe CKV
Opbrengstgericht werken en rekenen
Opleiding Forensische Neuropsychologie & Neuropsychiatrie
Opleiding lerarenopleider
Opleiding procesbegeleider Lesson Study
Ontwerpen van onderwijs basiscursus 

P

Portfolio assessment BKO voor UvA-docenten
Praktijksportpsycholoog

DR
Didactische vaardigheden voor zorgspecialisten
Digitale media in het onderwijs (module opleiden in de zorg II)
Docentenopleiding hbo-docent medisch-biologische vakken
Docentenopleiding Nederlands als tweede taal
Dyslexie en de docent
Rekenen/wiskunde en specifieke (gedrags)problemen
ES
Engels Kernvak          
Evidence based begeleiden bij leesproblemen 
Europees Referentiekader
Scholing lerarenopleiders
Senior kwalificatie onderwijs (SKO)
Speaking English: ERK in de praktijk          
GT

Groepsplan 2.0
Groepsprocessen

Theatervaardigheden
Toetsen en beoordelen
Training voor mentoren
Taalcoördinatie basiscursus
HV

HGZO master docent

Voortgezette coaching en begeleiding (module 2)
Voortgezette opleidingsdidactiek
Vormgeven eigen professionele ontwikkeling (module 4)
K
W
Kwaliteit(szorg) Toetsen voor examencommissies/toetscommissiesWriting English: het ERK in de praktijk

Z   
                     Zij-instroomtraject voor leraren