Lesson Study – samen lessen ontwerpen, observeren en herontwerpen

Lesson Study cyclus

<< Meer informatie over VU Lesson Study

Thema

Tijdens deze bijeenkomst wordt een onderwerp van de les gekozen. Voor het geven van de nieuw ontworpen les worden twee klassen geselecteerd. Daarnaast worden er per klas drie ‘case leerlingen’ uitgekozen die representatief zijn voor drie verschillende niveaugroepen in de klas.

Rode interventies: 1-5% van de leerlingen heeft individuele, intensieve instructie nodig om het lesdoel /onderwijsdoel te behalen
Gele interventies:  10-15% van de leerlingen heeft groepsinstructie, méér instructie of andere instructie nodig.
Groene interventies: 80-85% van de leerlingen heeft genoeg aan / profiteert van universele instructie.

Preventiedriehoek

Preventiedriehoek nieuws

 

Onderwerp en lesdoelen
In deze bijeenkomst wordt de te ontwikkelen didactische vaardigheid of lestechniek gekozen (bijv. het inzetten van een coöperatieve werkvorm) met de bijbehorende lesdoelen. Aan de hand van de drie ‘case leerlingen’ worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht.

Lesplan uitwerken
Het lesplan wordt stap voor stap uitgewerkt op basis van de doelen die het docententeam wil bereiken. De onderwijsbehoeften van de leerlingen en criteria over wanneer de les succesvol is, worden in het lesplan opgenomen.

Uitvoering les en bijstellen
De nieuw ontworpen les wordt door één van de docenten gegeven en de andere docenten uit de vakgroep observeren de les. De les wordt aan het einde klassikaal geëvalueerd en de drie ‘case leerlingen’ worden geïnterviewd. Vervolgens bespreken de docenten hoe de les is verlopen en wordt de les herzien.

 

Uitvoering les 2
De herziene les wordt aan een andere klas door een andere docent uit de vakgroep gegeven. De docenten observeren de les opnieuw en de les wordt daarna geëvalueerd. Het lesplan wordt bijgesteld tot een definitieve versie die door andere docenten gegeven kan worden.

 

Reflectie op gehele cyclus
De ervaringen over de Lesson Study cyclus worden besproken: Wat heb je geleerd? Welke nieuwe inzichten heb je gekregen van je collega’s? Wat zouden nieuwe doelen kunnen zijn voor een nieuwe cyclus?