Lesson Study – samen lessen ontwerpen, observeren en herontwerpen

<< Terug naar cursusoverzicht onderwijs

Lesson Study, opleiding tot procesbegeleider

Lesson Study stelt teams in staat om de inhoudelijke en pedagogische kwaliteit van hun lessen te versterken door samen  hun onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te verbeteren. De methode draagt bij aan empowerment van de teams waardoor zij zelf de regie in handen krijgen om het onderwijs voor alle leerlingen gedifferentieerd aan te bieden. Hierdoor neemt de opbrengst van de lessen toe en docenten krijgen meer  inzicht in het leerproces van hun leerlingen. In een Lesson Study cyclus doorloopt het team een cyclus van zes bijeenkomsten die worden begeleid door een procesbegeleider. De opleiding stelt u in staat op uw eigen -maar ook een andere- school teams te begeleiden in hun vakdidactische professionalisering.

Voor wie?

De opleiding is geschikt voor docenten Primair, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs  die geinteresseerd zijn in een methode om de kwaliteit van de lessen te verbeteren.De opleiding is vooral geschikt voor docenten die al ervaring hebben in het begeleiden van teams, dan wel hier affiniteit mee te hebben. 

Bij het afsluiten van de opleiding met een voldoende resultaat bent u gecertificeerd bent om teams te begeleiden tijdens de implementatie van Lesson Study.

Inhoud en resultaat

De opleiding bestaat uit zes dagdelen en wordt daarna gevolgd door zes intervisiebijeenkomsten.


Bijeenkomst 1 (twee dagdelen)
•    Kennismaken met Lesson Study
•    Coachingsvaardigheden

Bijeenkomst 2 (een dagdeel middag)
•    Coachingsvaardigheden
        o    differentiatie: specifieke vaardigheden voor procesbegeleider en vakdidacticus
•    Onderzoek binnen Lesson Study

Bijeenkomst 3 (twee dagdelen)
•    Didactische (activerende) werkvormen
•    Ontwerpen van de bijeenkomsten
•    Veiligheid binnen het team

Bijeenkomst 4 (dagdeel)
•    Onderzoek doen
•    Evalueren en reflecteren van LessonStudy

Werkwijze

De opleiding is een perfecte combinatie van nieuwe kennis  en vaardigheden die door u meteen in de praktijk wordt gebracht. De bijeenkomsten zijn interactief en de cursisten gaan meteen aan de slag met het materiaal. De opleiding bestaat onder meer uit:
•    Kennisoverdracht
•    Trainingsmodulen, onder meer observatie vaardigheden (tijdens de opleidingsdagen)
•    Oefenen in de praktijk
•    Reflectie en intervisie
•    Onderzoeksvaardigheden

Van de cursist wordt verwacht dat hij tussen de bijeenkomsten door voldoende tijd besteed aan het lezen van de literatuur en in de eigen praktijk aan de slag gaat met een team. Dat kan op uw eigen school of een school waar de VU bezig is met het traject Lesson Study. U werkt samen met een ervaren procesbegeleider om een maximaal resultaat te kunnen halen. De studiebelasting is, exclusief de bijeenkomsten, ongeveer vier uur per week.

Bij de zes intervisie bijeenkomsten wordt het geleerde meteen praktisch toegepast in de eigen school of een andere school waar de VU aan verbonden is.

Doel en resultaat

Bij het afsluiten van de opleiding - met een voldoende resultaat - bent u gecertificeerd om teams te begeleiden tijdens de implementatie van Lesson Study.

Werkwijze

De opleiding is een perfecte combinatie van nieuwe kennis  en vaardigheden die door u meteen in de praktijk wordt gebracht. De bijeenkomsten zijn interactief en de cursisten gaan meteen aan de slag met het materiaal. De opleiding bestaat onder meer uit:

  • Kennisoverdracht      
  • Trainingsmodulen, onder meer observatie vaardigheden (tijdens de opleidingsdagen)
  • Oefenen in de praktijk      
  • Reflectie en intervisie      
  • Onderzoeksvaardigheden
Van de cursist wordt verwacht dat hij tussen de bijeenkomsten door voldoende tijd besteed aan het lezen van de literatuur en in de eigen praktijk aan de slag gaat met een team. Dat kan op uw eigen school of een school waar de VU bezig is met het traject Lesson Study. U werkt samen met een ervaren procesbegeleider om een maximaal resultaat te kunnen halen. De studiebelasting is, exclusief de bijeenkomsten, ongeveer vier uur per week. Bij de zes intervisie bijeenkomsten wordt het geleerde meteen praktisch toegepast in de eigen school of een andere school waar de VU aan verbonden is.

Praktische informatie

Professionele ontwikkeling
Algemeen pedagogisch-didactisch, algemeen professioneel handelen
Validatie lerarenregister
48 RU
Data en tijden
De opleiding gaat dit cursusjaar nog van start:
 
 
Opleidingsgroep #2:
 dinsdag 4 april 2017 van 9.30-16.30 uur (2 dagdelen)
 donderdag 20 april 2017 van 9.30-12.30 uur
 donderdag 18 mei 2017 van 9.30-16.30 uur (2 dagdelen)
 dinsdag 30 mei 2017 van 9.30-12.30 uur  

 Opleidingsgroep #3:
 dinsdag 12 september van 9.30-16.30 uur (2 dagdelen)
 vrijdag 29 september van 9.30-12.30 uur
 maandag 9 oktober van 9.30-16.30 uur (2 dagdelen)
 vrijdag 3 november van 9.30-12.30 uur

 Houd daarnaast rekening met zes intervisiebijeenkomsten: data in overleg.
Plaats
Vrije Universiteit Amsterdam, gebouw Metropolitan, Buitenveldertselaan 3, 1082 VA Amsterdam
Cursusleider  
Tirza Bosma, 020 59 85162 of 06 11 321 199
t.bosma@vu.nl     
Informatie over inschrijven Martijn van der Berg 020 598 9240 of e.vander.berg@vu.nl
Prijs        
€ 1.950,- inclusief lunch op de cursusdagen die van 9.30 - 16.30 uur duren.
Inschrijven        
Maximaal 15 deelnemers - dus schrijf snel in! Inschrijven tot uiterlijk 4 weken voor aanvang. Wilt u inschrijven na 19 december, neem dan eerst telefonisch contact op.
Inschrijfformulier (downloaden, invullen en scannen en mailen e.vander.berg@vu.nl of per post versturen naar adres op het formulier)

Gerelateerd aanbod