Lesson Study – samen lessen ontwerpen, observeren en herontwerpen

Resultaat

Voor leerlingen
Lesson Study speelt in op  de onderwijsbehoeften en het niveau van de leerling (differentiatie) door o.a. modeling, gevarieerde en actieve werkvormen en ontdekkend leren. Leerlingen worden gemotiveerd en hebben meer plezier in de les. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen significant beter presteerden op gestandaardiseerde taal- en rekentoetsen, waarbij ‘zwakkere’ leerlingen meer vooruit gingen.

Voor de docent

Een leuke werkwijze om uw vak te verbreden en uitdagender te maken, door intensief samen te werken met uw collega’s binnen de vaksectie of een leerjaar. Delen van kennis kan leiden tot nieuwe inzichten in werkwijzen op pedagogisch en didactisch gebied. De werkhouding van leerlingen kan verbeteren door andere instructievaardigheden te gebruiken, toegespitst op het niveau van de leerling. Dat maakt het lesgeven leuker, zeker als daardoor ook de resultaten van de leerlingen verbeteren! 

Voor de school

Een krachtig instrument voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs binnen de school.