Lesson Study – samen lessen ontwerpen, observeren en herontwerpen

Werkwijze

Docenten gaan gezamenlijk aan de slag. De ideeën voor instructies en werkvormen komen vanuit henzelf en zij proberen zelf in de praktijk uit wat wel of niet werkt. Docenten denken en kijken met elkaar mee. Ervaring, kennis en lesroutines worden gebundeld en gedeeld, wat kan leiden tot nieuwe inzichten en werkwijzen op pedagogisch en didactisch gebied. De ontworpen lessen zijn praktisch en direct toepasbaar in de praktijk.

Lesson Study NL speelt in op de verschillende niveaus van leerlingen (differentiatie!) door o.a. modeling, gevarieerde en actieve werkvormen en ontdekkend leren. Leerlingen worden gemotiveerd en hebben nog meer plezier in de les!

Lesson Study Cyclus
Figuur 1. De cyclus van een Lesson Study
 

In ongeveer zes tot acht bijeenkomsten werken docenten van een vakgroep intensief samen. Op basis van een gemeenschappelijk doel bereiden ze gezamenlijk één les voor. Deze onderzoeksles wordt door een docent gegeven, waarbij de overige docenten uit de vakgroep de leerlingen uit de klas live observeren. Na afloop wordt de les direct nabesproken en bijgesteld. De aangepaste les wordt gegeven door een andere docent. Tenslotte vindt er met de vakgroep reflectie plaats op het proces. Een cyclus duurt ongeveer twee tot drie maanden.

Rol procesbegeleider

De  cyclus  wordt  begeleidt door een  procesbegeleider van de VU. Hij of zij stuurt het docententeam aan bij het ‘samen leren’. De taken van de procesbegeleider zijn:
- diepgang laten ontstaan in de discussies en uitwisseling,
- docenten kritisch laten zijn over hun didactische keuzes in het proces,
- de veiligheid binnen de leergemeenschap te bewaken.

Rol vakdidacticus
De vakdidacticus is (bij een deel) van de bijeenkomsten aanwezig om inhoudelijk op vakdidactisch gebied antwoord te geven op (complexe) vragen en om aanpakken op vakdidactisch gebied te belichten. Ook geeft de vakdidacticus tussen de bijeenkomsten door inhoudelijke feedback op de lesplannen.