Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog

Mentale training en begeleiding door sportpsychologen in opleiding

De cursisten van de Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog, die het eerste jaar van de tweejarige opleiding afgerond hebben, gaan in het tweede leerjaar in de praktijk aan de slag. Zij kunnen dus door een (jonge) sporter, team of coach ingeschakeld worden voor mentale begeleiding.
 
Begeleidingstrajecten zijn maatwerk en worden afgestemd op de sporter(s) of de coach, waardoor resultaten ook divers zijn. In algemene zin bieden begeleidingstrajecten zicht op ontwikkelpunten. De sportpsycholoog in opleiding doet handreikingen om hieraan te werken en zo tot de beste prestatie te komen.
 
Ervaren sportpsychologen in de rol van supervisor begeleiden hen daarbij. Omdat de sportpsychologen in opleiding mentale training- en begeleidingstrajecten aanbieden in het kader van hun opleiding vragen zij voor de begeleiding een lager tarief dan gangbaar is in de sportpsychologie. Met deze inkomsten betalen zij hun supervisie-uren. Zij hebben zelf dus geen financiële ‘winst’ bij de trajecten. De winst zit met name in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van zowel de sportpsycholoog in opleiding als de sporter, het team of de coach.