Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog

De opbouw van het programma

Het onderwijs in de ‘Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog’ is modulair. In de verschillende modules worden diverse werk- en toetsvormen gebruikt zodat aan verschillende leerstijlen van de deelnemers tegemoet wordt gekomen. De opleiding is gericht op praktijkvaardigheden en toepasbare kennis voor de praktijk van de sportpsychologie. Praktijkleren is een belangrijke pijler van de opleiding: cursisten leren door te doen en in reële situaties zelf voor (groepen) sporters te staan. Daarnaast ontwikkelen de cursisten hierdoor een goed netwerk om later zelfstandig aan de slag te gaan als praktijksportpsycholoog.

In onderwijsbijeenkomsten op de Vrije Universiteit Amsterdam staan sportpsychologische kennis, wetenschappelijke onderbouwing van interventies en het oefenen van praktijkvaardigheden centraal. Het uitgangspunt tijdens de onderwijsbijeenkomst is het leren met en van elkaar. Tijdens de gehele opleiding krijgen de deelnemers zicht op hun eigen ontwikkeling door deel te nemen aan diagnostische en selectieve toetsen. De deelnemers krijgen gerichte feedback van de docenten en supervisoren vanuit de VSPN.

De onderwijsbijeenkomsten worden verzorgd door vakbekwame docenten uit verschillende instellingen en disciplines die een duidelijke affiniteit hebben met de sportpsychologie of sportpsycholoog zijn. De docenten hebben allen hun sporen in hun vakgebied en de didactiek verdiend.

Programma en studiebelasting

Het programma bestaat uit diverse modules, zoals bijvoorbeeld psychodiagnostiek, interventietechnieken, sociale aspecten en groeps-/teambegeleiding, gesprekstechnieken en casuïstiek. Het totale studieaanbod omvat 60 ECTS, verdeeld over twee jaar. De studielast bedraagt ongeveer 20 uur per week aan onderwijs en zelfstudie.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator van de opleiding: Marjolein Roemaat.

Quotes van cursisten


Module Psychodiagnostiek

 • 'We werden uitgedaagd en daardoor heb ik veel geleerd over psychodiagnostiek, maar ook over mezelf'.
Module Interventietechnieken
 • 'Het in de praktijk aan de slag gaan met een sporter die je niet kent is leuk! Dat is spannend, maar wel heel leerzaam.'
 • 'Erg nuttig, eindelijk handvatten om aan de slag te gaan met sporters en eindelijk meer ervaring opgedaan dan alleen het eerste gesprek voeren. De module kwam op het juiste moment in de opleiding.'

Module Sociale Aspecten en Groeps-/Teambegeleiding

 • 'We zijn heel praktijkgericht bezig geweest en van de workshops geven heb ik erg veel geleerd'.

Module Capita Selecta

 • 'Hele enthousiaste docent, veel praktische informatie en interessante opdrachten. Ook leerzaam om zelf een 'workshop' te moeten doen'. (CS Jonge Sporters).
 • 'De rollenspellen met de acteurs waren super leerzaam! Verder nuttig om na te denken over je eigen handelen met behulp van voorbeelden uit de praktijk.' (CS Grensoverschrijdend gedrag).
 • 'Veel voorbeelden uit de praktijk gekoppeld aan de theorie, verduidelijkt de theorie. Duidelijk gemaakt dat klinische problematiek vaak voorkomt en dat je er als sportpsycholoog attent op moet zijn'. (CS Klinische Psychologie).

Module Reflectie

 • 'Je wordt aan het denken gezet over jouw rol als sportpsycholoog en je eigen visie. Verder veel afwisseling in werkvormen, leuk!'
 • 'Interessante vragen en mogelijkheden om over eigen ontwikkeling na te denken. Veel geleerd van manier van reflecteren en discussies in de groep.'

Module Gespreks- en interviewpracticum

 • 'We hebben veel behandeld. Ook veel geoefend, erg fijne sfeer tijdens de lessen, actief.' 
 • 'Het oefenen in de praktijk is leuk! Van samen gesprekken voeren tot de teamoefeningen: leuk en leerzaam.'
 • 'Ik vond het een vak met veel toegevoegde waarde, de docent geeft het heel leuk/interessant en leerzaam en ik had nog wel meer lessen willen volgen. Het is breder opgezet dan de gespreksvakken die ik in mijn bachelor/master had, wat juist fijn was en het sloot ook heel goed aan!'