Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog

Toelatingseisen

De opleiding laat deelnemers toe die een afgeronde doctoraal- of master-opleiding in de psychologie óf bewegingswetenschappen hebben én de Basisaantekening Sportpsychologie (BASP) van de VSPN hebben behaald.

Voor de BASP zijn 30 ECTS sportpsychologie vereist: 2 of 3 cursussen op het gebied van de sportpsychologie (12 of 18 studiepunten) en een literatuuronderzoek of empirisch onderzoek op het gebied van de sportpsychologie van ten minste 12 studiepunten. Kennis van de vakken ‘Inspanningsfysiologie’, ‘Testconstructie’, ‘Psychologie van de Motoriek’ en ‘Psychologische Gespreksvoering’ wordt sterk aanbevolen, maar gelden niet als harde ingangseisen voor de komende lichting van de POPS. Kandidaat-cursisten voor deze lichting met deficiënties op genoemde vakken, worden verzocht contact op te nemen met de opleidingscoördinator: Marjolein Roemaat. Voor de zevende leergang van de POPS (start naar verwachting in 2019) gelden deze vakken als ingangseisen. De opleiding biedt plaats aan maximaal 18 deelnemers. De opleiding start alleen bij voldoende deelnemers.

Aanmelding


De uiterste datum van het aanleveren van het aanmeldformulier voor de zesde leergang van de Postgraduate Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog is 1 mei 2017. Na deze datum kan er altijd nog telefonisch contact opgenomen worden, maar zal je waarschijnlijk op de wachtlijst geplaatst worden.

Het is mogelijk dat kandidaat-cursisten zich terugtrekken nadat zij de toelatingsprocedure (zie hieronder) succesvol hebben doorlopen. Die vrijgekomen plaatsen worden toegewezen aan degenen die zich vóór 1 mei 2017 hebben opgegeven en nog geen plaats in de opleiding hebben verworven. Pas daarna worden kandidaat-cursisten benaderd die zich ná 1 mei hebben aangemeld.

Aanmelden kan via dit inschrijfformulier (.doc).
Het ondertekende aanmeldingsformulier graag uiterlijk 1 mei 2017 mailen naar:
POPS secretariaat
e-mail: secretariaat.pops.ucgb@vu.nl


Toelatingsprocedure

Sinds leergang 5 van de POPS wordt er niet meer geloot voor een plaats bij de POPS (tot nu toe zijn er steeds meer aanmeldingen dan plaatsen geweest), maar vindt toelating van cursisten plaats via een toelatingsprocedure. Wanneer kandidaat-cursisten zich hebben aangemeld en de gevraagde informatie hebben opgestuurd, nodigt de opleiding de kandidaat-cursisten uit voor een gesprek met de twee leden van de toelatingscommissie. Het belangrijkste doel van het gesprek is om met elkaar te onderzoeken in hoeverre de kandidaat-cursist en de opleiding bij elkaar passen (matchingsgesprek). Deze gesprekken vinden plaats in maart en april 2017. Op basis van de schriftelijke informatie en het matchingsgesprek adviseert de toelatingscommissie wie wordt toegelaten tot de opleiding.