Senior kwalificatie onderwijs (SKO)

Contact en informatie

Duur opleidingIndividueel intakegesprek, 6 bijeenkomsten van een dag (2 dagdelen) en 3 individuele coachingsgesprekken van 1 uur met de docentopleider(s) en 1 assessmentgesprek. Tussen elke plenaire bijeenkomst komt u samen met een peergroep (een subgroep van 3 à 4 deelnemers) om aan (keuze)opdrachten te werken. Deze peergroepbijeenkomsten vinden 4 keer plaats en duren ca. 2 à 2,5 uur per keer. De data voor deze bijeenkomsten bepaalt u als peergroep in onderling overleg.  De SKO-opleiding beslaat 12 maanden.
Data en tijd bijeenkomsten

De planning van het traject voorjaar 2017 vindt u in het rooster SKO voorjaar 2017. In het voorjaar van 2017 wordt ook een Engelstalige variant aangeboden.
 
De planning van het traject najaar 2017 vindt u in het rooster SKO najaar 2017. Ook in het najaar 2017 wordt er een Engelstalige variant aangeboden.

StudiebelastingCirca 160 uur, inclusief contacttijd
Docentendrs. Karen van Oyen, Anneke Smorenburg, MSc ,dr. Hester Glasbeek, drs. Allard Gerritsen, drs. Rachna in ’t Veld, drs. Christianne Vink, dr. Mariska Knol
Daarnaast worden er gastsprekers met expertise op specifieke onderwerpen uitgenodigd.
LocatieVU-Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen
Metropolitan gebouw, begane grond
Buitenveldertselaan 3, 1082 VA Amsterdam
PrijsVU-medewerkers: € 75,- (administratiekosten)
Externe deelnemers: € 7.850,-
InschrijvenDe aanmelding van kandidaten voor het SKO-traject vindt plaats op voordracht van de portefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van de betreffende faculteit. Het akkoord van deze portefeuillehouder/directeur is een voorwaarde voor deelname aan het SKO-traject. U meldt zich aan d.m.v. het Aanmeldingsformulier SKO, waarna u een e-mail ter bevestiging ontvangt. Er wordt mede geselecteerd op basis van de informatie die u in het aanmeldingsformulier geeft. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, vindt een naar grootte van de faculteit gewogen loting plaats. Na een positief oordeel van de toelatingscommisse-SKO over de intake wordt u bij voldoende plaats definitief toegelaten tot het SKO-traject.
Contact
Informatie over inschrijvingen, planning en betaling: Lucretia Prade, sko@vu.nl (Studentzaken Hoger Onderwijs)
Inhoudelijke informatie: Sjoerd Sinke, sjoerd.sinke@vu.nl  (020) 59 81517 (coördinator SKO)
Voor het voordragen van kandidaten door portefuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur van faculteit: sko@vu.nl