Senior kwalificatie onderwijs (SKO)

Toetsing en afronding

Senior Teaching Qualification in EnglishU werkt tijdens het SKO-programma aan twee eindproducten die de basis vormen voor de beoordeling:

1) reflectiedocument waarmee u de ontwikkeling van uw senior docentkwaliteiten en vaardigheden inzichtelijk maakt;
2) verslag van een binnen de opleiding door u ontworpen en uitgevoerd verbetertraject.

Beide producten worden opgenomen in een eindverslag, waarin de rode draad gevormd wordt door vragen over uw persoonlijke ontwikkeling tijdens het SKO-traject en welke meerwaarde u met uw project voor de organisatie heeft gecreëerd. U legt een assessment af. In dit assessmentgesprek licht u uw eindverslag toe. De assessoren stellen verdiepingsvragen om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de eisen die aan het senior niveau gesteld worden.

NB: er geldt een presentieplicht. Van de zes plenaire SKO-dagen mag er maximal een halve dag gemist worden om het SKO certificaat te kunnen behalen. Zie contact en informatie voor de roosters.