Senior kwalificatie onderwijs (SKO)

Werkwijze

 Senior Teaching Qualification in EnglishIn groepen van maximaal 14 deelnemers wordt u begeleid bij de verschillende rollen die u binnen de onderwijsorganisatie vervult. Een belangrijk onderdeel van het SKO-traject is het ontwikkelen en uitvoeren van een verbeter- en innovatietraject binnen de afdeling of opleiding, ofwel een 'SKO-project'. Daarbij kunt u denken aan de volgende thema’s: verbeteren van het studiesucces van eerstejaarsstudenten, ontwerpen van een interdisciplinaire opleiding, ontwerpen van een consistent ‘toetsgebouw’ voor de hele opleiding en verbeteren van de kwaliteitszorg binnen de faculteit. Een dergelijk traject duurt vaak langer dan een jaar. In het kader van het SKO-programma wordt een gedeelte van het traject intensief begeleid.
Een ander belangrijk onderdeel is de persoonlijke leervraag. Deze vraag heeft betrekking op persoonlijke vaardigheden die een kandidaat nodig heeft bij het uitvoeren van het project.

Het SKO-programma beslaat een doorlooptijd van twaalf maanden, waarin de deelnemers intensief worden begeleid in de ontwikkeling op de vijf SKO-rollen en de persoonlijke leervraag. Het gehele programma bestaat uit:

 • een individueel intakgesprek:
    om na te gaan in hoeverre de kandidaat aan de voorwaarden voldoet, hoe de verwachtingen van de kandidaat aanlsuiten bij de doelstellingen van het traject en ofde kandidaat voldoende tijd heeft om het traject te volbrengen. 
 • drie individuele coaching gesprekken:
    waarin aandacht en tijd is voor de persoonlijke leervraag van de kandidaat en zijn projectvoortgang. 
 • zes opleidingsdagen:
    waarin de verschillende rollen door middel van gastsprekers, opdrachten en oefeningen worden uitgewerkt. 
 • vier peergroep bijeenkomsten:
    waarin de deelnemer met drie of vier cursisten met verwerkingsopdrachten aan de slag gaat in zijn eigen opleiding. 
 • tussentijdse opdrachten:
    gericht op visievorming, projectplanning, curriculumanalyse, netwerk-versterking, begeleiderschap, 360 graden feedback en dossier-ontwikkeling. 
 • een eindassessment:
    waarin beoordeeld wordt of de kandidaat voldoet aan de SKO-eindtermen op basis van zijn/haar SKO-dossier en een assessmentgesprek. 
 • een feestelijke afsluiting