ULO voor zij-instromers

Kosten

De kosten voor het verplichte assessment zijn € 2.495,00. De kosten voor het tweejarige scholingstraject zijn afhankelijk van de omvang van het traject en bedragen ca. € 8.500,00. De kosten voor studiemateriaal en boeken zijn ca. € 250,00.

Subsidies

Opleidingstrajecten op maat en subsidies maken de overstap naar het onderwijs voor zij-instromers extra aantrekkelijk. De school waar je voor de klas staat, kan door deze subsidies een deel van de scholingskosten voor hun rekening nemen. Zo slaan overheid en scholen de handen ineen om het tekort aan leraren op te lossen.

Subsidieregeling zij-instromers

Het ministerie ziet zij-instroming als kans om het tekort aan vakdocenten met een academische opleiding op te lossen. Omdat het voor leraren pittig is een opleiding en een baan te combineren, is aan dit traject een subsidie gekoppeld. Scholen kunnen per zij-instromer eenmalig een subsidie van maximaal € 19.000 ontvangen. Dit bedrag is bestemd om het geschiktheidsonderzoek, de scholings- en begeleidingskosten en eventueel studieverlof of vervangingskosten van de studerende leraar te betalen.

Samen investeren in Vierslagleren

Ook het Vierslagleren geeft scholen de ruimte om een zij-instromer aan te nemen. Als zij-instromer word je gekoppeld aan een ervaren docent. Jullie volgen beiden een opleiding en staan als duo voor de klas. Per duo is € 16.500 beschikbaar als tegemoetkoming in de verletkosten van de ervaren docent gedurende twee jaar.

Nog meer regelingen

Academici met een master van maximaal vijf jaar oud komen in aanmerking voor een OnderwijsTraineeship. Tijdens dit leerwerktraject van twee jaar volg je de ULO en start je gelijk met een betaalde baan. Een verdiepingsprogramma op maat rondom actuele onderwijsthema’s is onderdeel van het traject.
Recent afgestudeerde excellente academici zonder onderwijsbevoegdheid komen in aanmerking voor het project Eerst de Klas. Je start als zij-instromer en volgt tegelijkertijd een leiderschapsprogramma.

Kijk voor alle informatie over de regelgeving, programma’s en verschillende subsidietrajecten ook op www.wordleraarinhetvo.nl.