ULO voor zij-instromers

Toelatingseisen zij-instroom

In februari 2017 start de eerstvolgende leergang van de ULO. Alleen zij-instromers die in het bezit zijn van een masterdiploma en een aanstelling op een school hebben, kunnen zich aanmelden. Om toegelaten te kunnen worden, stel je een portfolio samen én neem je deel aan een zij-instroom assessmentdag.

Je komt in aanmerking voor een zij-instroomassessment als:
- Je toelaatbaar bent tot de ULO van het gekozen schoolvak.
- Het bevoegd gezag van je school akkoord gaat met deelname en de directie het deelnameformulier heeft ondertekend.
- De omvang van je baan het toelaat om de opleiding, en eventuele vakdeficiënties,  binnen twee jaar af te ronden.

Data intakegesprekken
Voorafgaand aan de zij-instroom assessmentdag vindt een verplicht intakegesprek plaats met de coördinator van het assessmenttraject. Na het verstrijken van de (verplichte) intakedata is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan het zij-instroomtraject voor een start in september 2017.
Kandidaten moeten zich vooraf bij Patty Kleinman aanmelden voor een intakegesprek en assessment via lerarenopleidingen@vu.nl.

Intakegesprekken zij-instroom voor start september 2017
De intakegesprekken voor zij-instromers voor de start in september 2017 zijn op:

  • donderdag 20 april 2017 13.30 - 15.30 uur
  • dinsdag 23 mei 2017 14.30 - 16.30 uur
Data inleveren portfolio worden nog bekend gemaakt.

De assessmentdagen voor het zij-instroomtraject zijn op: 

  • dinsdag 6 juni 2017
  • donderdag 8 juni 2017
  • dinsdag 4 juli 2017
  • donderdag 6 juli 2017
  • maandag 21 augustus 2017 (reserve)
Waaruit bestaat het zij-instroomassessment?
Het zij-instroomassessment is gericht op onderzoek naar de noodzakelijke startcompetenties voor eerstegraads docenten. Erkende assessoren zijn in staat om in één dag je geschiktheid te toetsen. Zij beoordelen op basis van aanwezige competenties of je voor een vrijstelling in aanmerking komt. Tijdens het assessment is er aandacht voor je eigen leervragen, zodat je zelf mede sturing kunt geven aan je professionele ontwikkeling. In een portfolio verzamel je vooraf alle relevante documenten die hierop aansluiten. Samen met de uitslagen van het assessment resulteert dit in een uitspraak of je geschikt bent voor het beroep van docent en of de ULO bij je past.

Je competenties toon je aan door:
- Vooraf in een portfolio alle documenten te verzamelen die relevant zijn voor de startcompetenties van een eerstegraads leraar.
- Deel te nemen aan de assessmentdag, van 9.00 – 17.00 uur.
Bij beide onderdelen:
- laat je houding, kennis en vaardigheden zien
- toon je je bekwaamheid aan
- geef je inzicht in eigen leervragen om mede-sturing te geven aan je eigen ontwikkeling

Persoonlijk scholingsadvies
Na afloop ontvang je een rapportage met een persoonlijk scholingsadvies en een overzicht van de te volgen vakken met de bijbehorende studiepunten. Voordat je start weet je al precies waar je aan toe bent.

Meer informatie
Neem contact op met het studiesecretariaat voor meer informatie over het zij-instroomtraject of om je aan te melden voor een intakegesprek en het assessment. Bekijk ook de informatie over mogelijke subsidies.