Leergang Opleiden in de zorg I

Opleiding

  • Een afgeronde hbo-bacheloropleiding of een 4-jarige hbo-opleiding in de gezondheidszorg.
  • Of een afgeronde 3-jarige hbo-opleiding of een opleiding in de gezondheidszorg op hbo-niveau die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt.
  • Of een diploma van een inservice-opleiding verpleegkunde A, B of Z, mits hij/zij tevens een door het CZO erkende verpleegkundige vervolgopleiding heeft afgerond.

Werkervaring

Relevante werkervaring die gelijk of gelijkwaardig is aan minimaal 2 jaar met een omvang van 0,8 fulltime-equivalent (fte). Onder relevant wordt verstaan dat hij/zij als beroepsoefenaar op HBO-niveau werkzaam is (geweest) binnen het eigen vakgebied. Voor de duur van de opleiding moeten er faciliteiten beschikbaar zijn voor het uitvoeren van praktijkactiviteiten in de onderwijspraktijik (omvang hiervan verschilt per module).

In een individueel intakegesprek worden bovenstaande instroomeisen getoetst. Indien een kandidaat andere relevante scholingen heeft gevolgd, zijn er mogelijkheden voor vrijstelling voor één of meerdere modules.