Leergang Opleiden in de zorg I


Opleiden in de zorg I is geen algemene didactische scholing, maar specifiek gericht op het zorgonderwijs. Het accent van deze leergang ligt op het verzorgen van onderwijs in de praktijk. Na afloop van de leergang kun je didactisch handelen onderbouwen en bijdragen aan kwalitatief goed en innovatief onderwijs. Het doel van Opleiden in de zorg I is om je op te leiden tot een beroepsinhoudelijke expertdocent, die:

  • zorgt voor onderwijs dat goed aansluit bij de praktijk,
  • de lesinhoud evidence based onderbouwt,
  • oog heeft voor vernieuwingen in zowel het vakgebied als het onderwijs en
  • een bijdrage levert aan onderwijsinnovaties.

Inhoud van de leergang

Een zorgdocent/opleider heeft een scala aan taken en verantwoordelijkheden bij het verzorgen van kwalitatief goed (praktijk)onderwijs: onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, studenten coachen en beoordelen, vakliteratuur bijhouden en het onderwijs up-to-date houden. Daarvoor zijn een aantal verschillende competenties en vaardigheden nodig, waar in de leergang aan wordt gewerkt. De leergang bestaat uit modules die los of als complete leergang gevolgd kunnen worden:

Didactisch handelen
Module 1: Prikkelend lesgeven vanuit een verantwoord ontwerp (6 EC)
Module 2: Coachen van individuele studenten (3 EC)
Module 3: Toetsen in de praktijk (3 EC)

Innoveren
Module 4: Innovatief ontwerpen (6 EC)


Onderzoeken

Module 5: Toepassen Evidence based practice (EBP): onderbouw je onderwijsinhoud met wetenschappelijke literatuur (4 EC)

Professionaliseren
Het traject dat je wilt volgen kan indien gewenst aangevuld worden met een maatwerktraject voor professionaliseren van het eigen handelen. empty

Na afronding van de modules van deze leergang (21 EC) ontvang je een getuigschrift en kun je indien gewenst doorstromen naar de leergang Opleiden in de zorg II.
Voor (toekomstige) docenten binnen een hbo-zorgopleiding biedt de VU ook de master Docent HGZO aan.

Opbouw van de opleiding

Klik op een module voor meer informatie over de instroomeisen, inhoud, data, kosten en aanmelding.


Leergangen Zorg I
leergangen42A  leergangen4B  leergangen4C   leergangen4D
leergangen42B
Leergangen42C


Voor wie?

  • Docenten en gastdocenten bij zorgopleidingen in het HBO en MBO.
  • Opleiders en praktijkopleiders bij een academie verbonden aan een ziekenhuis.
  • Lecturer practitioners bij een zorginnovatiecentrum.
  • Zorgprofessionals (in loondienst of zelfstandig).

Instroomeisen
Kosten
Contact

Gerelateerd aanbod