Leergang Opleiden in de zorg II

Opleiding

  • Een afgeronde HBO-bacheloropleiding of een 4-jarige HBO-opleiding in de gezondheidszorg.
  • Of een afgeronde 3-jarige HBO-opleiding of een opleiding in de gezondheidszorg op HBO-niveau die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt.
  • Of een diploma van een inservice-opleiding verpleegkunde A, B of Z, mits hij/zij tevens een door het CZO erkende verpleegkundige vervolgopleiding heeft afgerond.
  • En een getuigschrift van de leergang ‘Opleiding in de zorg I’ of van de eerstegraads Docentenopleiding HGZO (vanaf cohort 2004). Het is mogelijk om één of meerdere modules van leergang Opleiden in de zorg I te volgen om eventuele deficiënties weg te werken.

Werkervaring

Relevante werkervaring die gelijk of gelijkwaardig is aan minimaal 2 jaar met een omvang van 0,8 fulltime-equivalent (fte). Onder relevant wordt verstaan dat hij/zij als beroepsoefenaar op HBO-niveau werkzaam is (geweest) binnen het eigen vakgebied. Voor de duur van de opleiding moeten er faciliteiten beschikbaar zijn voor het uitvoeren van praktijkactiviteiten in de onderwijspraktijk (omvang hiervan verschilt per module).
 
In een individueel intakegesprek worden bovenstaande instroomeisen getoetst en eventuele deficiënties vastgesteld. Indien de kandidaat andere relevante scholingen heeft gevolgd, wordt ook de mogelijkheid voor vrijstelling voor één of meerdere modules van deze leergang besproken.