VU School of Governance

Banner Governance for Society


Om antwoord op maatschappelijke vraagstukken te vinden is het van belang om deze vanuit een breder perspectief te bekijken. Daarom biedt de VU School of Governance verdiepende, multidisciplinaire opleidingen waarmee u leert complexe vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken aan te pakken. De VU School of Governance is het VU platform waar wetenschap en samenleving samenkomen; waar actuele governance vraagstukken worden onderzocht en opgepakt, door praktijk en academische kennis samen te brengen en te integreren tot nieuwe inzichten die professionals kunnen inzetten in de praktijk.

Onze opleidingen zijn gericht op professionals bij de overheid, uitvoeringsorganisaties en non-profit instellingen die bijdragen aan de publieke zaak. Zij zijn verantwoordelijk voor dossiers die veelal domein overstijgend zijn en hebben behoefte aan nieuwe analysetechnieken en inzichten waarmee ze deze dossiers met meer scherpte en diepgang kunnen duiden.

Opleiding Besturen van de digitale samenleving
25 november 2020 – voor beleidsmakers
Voor beleidsmakers die actiever en bewuster gebruik willen maken van digitale technologieën voor de realisatie van beleid.
Digi
Opleiding Nieuwe maatschappelijke ongelijkheden: trends en gevolgen
24 november 2020 – voor beleidsmakers
Beter grip en inzicht op de maatschappij en de sociaaleconomische en culturele ongelijkheden die haar kenmerken.
Minibanner ongelijkheden
Opleiding Bouwen aan veilige wijken
7 oktober 2020 - ervaren professionals bij politie, gemeente, hulpverlening of maatschappelijke organisatie
Ben jij betrokken bij de aanpak van lokale problemen in de samenleving en wil je de samenwerking tussen burgers en professionals op een op constructieve manier te verbeteren?
Veilige wijken
Opleiding De gemeentejurist binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context
30 oktober 2020 - Voor gemeentejuristen
Hoe opereer je als gemeentejurist verantwoord binnen een complexe omgeving en hoe ga je verantwoord om met alle participanten: burgers, politici, bestuurders en collega’s?
Gemeentejurist
Opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
13 januari 2021 - Voor ervaren professionals bij gemeenten en bij organisaties die met gemeenten samenwerken
Sta jij als professional voor de uitdaging om minder vanuit regels en controle en meer vanuit vertrouwen leiding te geven of te organiseren?
Sturen&Leidinggeven
Opleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
2021 - Voor professionals werkzaam bij gemeenten en lokale organisaties, de politie, het OM en/of de Belastingdienst
Hoe pak je ondermijnende criminaliteit aan? Leer welke juridische instrumenten er bestaan tegen ondermijning en hoe je kunt samenwerken binnen netwerken.
Ondermijning
emptyLeergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
n.t.b. - Juridische professionals middelbaar beroepsonderwijs 
Wil jij, als (juridische) professional werkzaam in- en voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), je persoonlijk leiderschap versterken?
MBO

Vu School of Governance in tijden van Corona

Vanwege het coronavirus is het aanbod van leergangen onder voorbehoud totdat kleinschalig fysiek onderwijs weer mogelijk is. In de leergangen combineren we online onderwijs met fysiek onderwijs op locatie. Bij fysiek onderwijs op locatie werken wij volgens de RIVM-richtlijnen, met name in de fysieke inrichting van de leeromgeving. Als een leergang geen doorgang kan krijgen in de voorgestelde vorm, wordt bekeken of er interesse is om de leergang in een alternatieve, online vorm aan te bieden. Als fysiek onderwijs in de tussentijd weer mogelijk is, zal geswitcht worden naar de fysieke variant. Verder is onze annuleringsregeling onverkort van toepassing.

Korting

Alumni van de VU en oud-deelnemers van opleidingen van de VU Academie voor Sociale Wetenschappen, VU Law Academy en het Zijlstra Center ontvangen een korting van €100,- bij het volgen van een School of Governance opleiding. 

VU School of Governance

De opleidingen zijn ontwikkeld en worden aangeboden door de VU Academie voor Sociale Wetenschappen (Faculteit der Sociale Wetenschappen), VU Law Academy (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en het Zijlstra Center (School of Business and Economics). Inzichten en (praktijk)onderzoek worden vanuit meerdere wetenschappen gecombineerd, zodat u vanuit een brede visie uw competenties ontwikkelt en de vraagstukken binnen uw organisatie kunt aanpakken.    

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden met betrekking tot de opleidingen van de School of Governance.