Postgraduate opleidingen bij Bewegingswetenschappen

 

sportpsycholoogPraktijksportpsycholoog
De Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog leidt professionele, hooggekwalificeerde praktijksportpsychologen op. In de opleiding staan de kennis en vaardigheden centraal die een sportpsycholoog in de praktijk nodig heeft. De opleiding biedt een verdieping in de sportpsychologie. De deelnemers leren hun kennis toe te passen in de mentale training en begeleiding van sporters, coaches en teams. Het gaat hierbij om het ‘doen’ en het vak van praktijk sportpsycholoog.  
bdb docent mb vakken
Docentenopleiding hbo-docent medisch-biologische vakken
Het doel van de opleiding hbo-docent in medisch-biologische vakken is dat de deelnemer de competenties van een beginnende docent verwerft. Na afloop van de opleiding beschikt de deelnemer over kennis, inzicht, vaardigheden en attituden om als docent te functioneren en de taakuitvoering kritisch te evalueren en te veranderen.Bij succesvolle afronding ontvangt men de ‘Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden’ (BDB).