Aanschuiven bij BA en MA onderwijs

In bepaalde gevallen kan iemand die niet student is, als toehoorder aanschuiven bij het reguliere onderwijsaanbod. De volgende faculteiten binnen de VU bieden aanschuifonderwijs aan (soms onder de noemer "contractonderwijs"):