De Bildung Academie: Vorming in Vloeibare Tijden


Academisch jaar
2019-2020                                                                    
Semester1
Taal              
Nederlands
Periodes1 and 2
Dagen en tijden
Maandagavond 18.00-21.00 en woensdagochtend 9.30-12.00
Data     
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 september 2, 7, 9, 14, 16, 28, 30 oktober 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 november 2, 4, 9, 11 december 2019 
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam & CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam
Zaal
maandag 2 september: BV-0H36 (BelleVU gebouw, nummer 1091 op deze kaart), woensdag 4 september HG-05A37 (hoofdgebouw, A-vleugel, 5e verdieping)
Studiepunten
12
Coordinator    
Dylan Vianen [email protected]
Themadocenten
De Thema-docent is een expert aangaande de thematiek en waarborgt het niveau en de inhoudelijke samenhang van de programmaonderdelen. 
 • Eugene Sutorius - Eugene Sutorius maakte carrière als advocaat, was jarenlang rechter en laatstelijk hoogleraar Strafrechtwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam; hij is nu hoogleraar Retorica, grondlegger van De Bildung    Academie en verantwoordelijk voor de module Overtuigingskracht aan de academie. 
 • Hans Schnitzler - Is filosoof, publicist, voormalig columnist van de Volkskrant en verantwoordelijk voor de module Digitalisering aan De Bildung Academie. Hij is schrijver van de boeken Het Digitale Proletariaat en Een Kleine Filosofie van de Digitale Onthouding. 
 • Gjalt de Graaf - Is bestuurskundige en hoogleraar Integriteit van Academisch Onderwijs. Zijn oratie getiteld ​'Conflicterende waarden in academia' ​gaat over waarden die er in het academisch onderwijs toe doen.  
 • Duco Bannink - Is bestuurskundige en draagt bij aan het onderzoeksproject  GOvACT, over de governance van activeringsbeleid, verzorgt onderwijs rond de thema’s van uitvoering, aansturing en hervorming van beleid in een veranderende samenleving en is op de hoogte van de discussie rondom academisch burgerschap aan de VU en FSW. 
Werkgroepdocent
De werkgroepdocent is verantwoordelijk voor de praktische opdrachten en de begeleiding van expressie en retorica. 
 • Astrid Elbrug - Eigenaar van Elburg Consultancy en werkzaam als strategisch adviseur, executive coach en leiderschapstrainer. Daarbij is zij lid van diverse raden van toezicht, waaronder Nemo en voorzitter van het Rijksmuseum Muiderslot. Tevens is zij lid van de Denktank van De Bildung Academie.

VAKBESCHRIJVING

De Bildung AcademieHoe ontwikkel je jezelf in een wereld die voortdurend verandert? Wat zijn jouw kwaliteiten, denkbeelden en ambities en waartoe wil jij die aanwenden? En wat vraagt een wereld in transitie van ons vermogen tot empathie, kritisch-analytisch denken, van onze overtuigingskracht en onze omgang met morele dilemma’s? In Vorming in Vloeibare Tijden ga je onder begeleiding van wetenschappers, kunstenaars en ondernemers met deze vragen aan de slag. Daarbij staat het ontwikkelen van jouw expressieve, ondernemende, ethische en empathische vermogens centraal. Van een week digitale detox tot de ontwikkeling van academisch burgerschap, van jouw democratisch utopia tot het diepte-interview met jouw docent of het realiseren van nieuw vormen van onderwijs aan jouw universiteit. 

Met Vorming in Vloeibare Tijden slaan De Bildung Academie en de Faculteit der Sociale Wetenschappen de handen ineen. Zestien weken lang ga je aan de slag met Bildung: jouw persoonlijke vorming en het leren nemen en dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het draait om het ontwikkelen van jouw expressieve, ondernemende, ethische en empathische vermogens. Daarbij staan twee domeinen die volop in transitie zijn centraal: Digitalisering en de Democratische Rechtstaat. Je doet kennis en ervaring op in ingewikkelde vraagstukken als ‘Wat doet digitalisering met de manier waarop wij onze aandacht vormgeven?, of ‘Wat doet digitalisering met onze omgang met geheimen?’ of ‘Hoe verhoudt een democraat zich tot de vluchteling, of tot verschijnselen als Europees populisme?’. Steeds staat jouw persoonlijke verhouding tot deze onderwerpen centraal: Hoe verhoud jij je tot de fundamentalist? Wat is de invloed van het permanente bombardement van prikkels via tal van media en devices op jouw persoonlijk leven en welzijn? En hoe kun en wil jij jouw retorische vaardigheden optimaal inzetten in een democratisch besluitvormingsproces? Door het stellen en beantwoorden van deze vragen krijgen we grip op onze ontwikkeling in een snel-veranderende wereld. 

“Dit vak heeft mij het vertrouwen gegeven om mijn gedachten om te zetten inacties. Zo zijn we met een groep studenten nog steeds bezig om dit vak verder te ontwikkelen en Bildung een plek te geven op de universiteit.”  Anne van der Krol, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Het vak maakt gebruik van innovatieve onderwijsvormen -ooit gehoord van het contrapunt, de Digitale Detox, het Maori-debat of pijnbank-colleges?- en excursies (zoals naar de rechtbank in Den Haag of de koepelgevangenis in Haarlem). Daarbij is er veel ruimte om zelf de richting van je eigen onderwijs te bepalen en jouw eigen projecten vorm te geven. Jij bent eigenaar (en daarmee ook verantwoordelijk!) van jouw onderwijs. Bovendien formuleer je als student niet alleen een antwoord op de uitdagingen van deze tijd, maar ga je ook zelf ondernemen. Uitgaande van de kennis en ervaring die je in dit vak opdoet realiseer je een onderwijsvernieuwing op jouw universiteit. Zo stel je niet alleen jezelf, maar ook jouw medestudenten beter in staat tot persoonlijke ontplooiing en het nemen van academische, professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 
Leerdoelen
Bildung laat zich niet volledig vatten in een serie vastomlijnde leerdoelen, vandaar dat je de ervaringen van enkele studenten op deze pagina in quotes worden weergegeven. Hieruit blijkt wat zij uit dit vak hebben gehaald.
 
Na voltooiing van de leergang: 

 • Beschik je over kennis van recente benaderingen, inzichten en theorieën met betrekking tot 1) digitalisering in de samenleving en 2) de democratische rechtsstaat.  
 • Ben je in staat tot kritische reflectie op (ethische aspecten) van digitalisering en de democratische rechtsstaat, en op de eigen analytische en expressieve competenties en de eigen (huidige en toekomstige) maatschappelijke rollen en de daarbij horende academische, maatschappelijke en professionele verantwoordelijkheden.  
 • Ben je in staat om met en voor anderen te werken en constructieve feedback te geven en te ontvangen. Dit vereist onder andere adequate interactie, een gevoel van verantwoordelijkheid, en goede communicatie met anderen.  
 • Ben je in staat om een onafhankelijke, kritische opstelling in te nemen waarbij jij jouw positie kan vertalen (in een daartoe passende expressieve vorm) naar de omgeving waarin jij acteert.  
 • Ben je in staat om de opgedane kennis, ervaring en inzicht toe te passen in een (groeps)project met persoonlijke, academische en maatschappelijke relevantie.  
 • Ben je ontvankelijker voor en beter in staat te zoeken naar nieuwe, originele, interdisciplinaire en creatieve invalshoeken voor bestaande vraagstukken, problemen en oplossingen, blijkend uit jouw vermogen problemen eerst kritisch te analyseren, eventueel te herdefiniëren voordat naar nieuwe passende oplossingen wordt gezocht. 

Toetsing 
Bildung laat zich niet vatten in (meerkeuze) tentamens en een cijfer. In dit vak wordt 360-graden feedback gehanteerd als een adequate methode om de studievoortgang inzichtelijk te maken. In plaats van een cijfer ontvang je inhoudelijke feedback van je medestudenten, de docenten en extern publiek op verrichte projecten, prestaties en persoonlijke groei. Daarbij leer je in dit vak ook zelf hoe je constructieve feedback kunt geven, ontvangen en valideren. Als student ontvang je na een succesvolle afronding van het vak geen cijfer, maar een vermelding van V (voldaan) en 12 studiepunten. 

 • Portfolio bestaande uit opdrachten gericht op kennis van en conflicterende perspectieven op de twee domeinen Digitalisering en de Democratische Rechtstaat, reflectie op de domeinen en de eigen rol in verhouding daartoe, het geven en ontvangen van feedback en daarop voortbouwen, samenwerking.  
 • 360 graden feedback op basis van een vast beoordelingsmatrijs.  
 • Participatie (minimaal 85%) op voldoende niveau. Het vak wordt op basis van bovenstaande beoordeeld met een voldoende dan wel onvoldoende.

“Het was voor mij als rechtenstudent, inspirerend om in te zien hoe verschillend de democratische rechtsstaat door andere studenten werd ervaren. Het werken met andere studenten, vanuit verschillende(studie)achtergronden, aan zulke maatschappelijke onderwerpen was een eyeopener voor mij en maakte mij bewust van verschillende aanvliegroutes voor problemen.” Adem Catbas, Faculteit der Rechtsgeleerdheid