De Bildung Academie: Vorming in Vloeibare Tijden

De Bildung Academie

De essentie van bildung staat centraal: hoe je zo te ontwikkelen dat je je adequaat kunt verhouden tot, en handelen in de complexe wereld om je heen? Wat doet een wereld in transitie met ons vermogen tot empathie, kritisch analytisch denken, overtuigingskracht en het maken van morele keuzen?

 

Academic year2017-2018                                                                        
Semester1
Language                Dutch
Period1 and 2
More Information See Attachment
LocationVU University Amsterdam, De Boelelaan 1105
Credits12
Contact course coordinators