Creatief Meesterschap

Creatief Meesterschap


Academisch jaar
2018-2019
Semester    
2
Periode
3, 4, 5 (8 januari t/m 6 mei 2019)
Dagen    
dinsdag en donderdag
Tijd
18.00 - 21.00
Aantal bijeenkomsten
34
Aantal studiepunten
12
Taal
Nederlands
Data bijeenkomsten
8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 januari, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 februari, 5, 7, 12, 14, 19, 21 maart, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 april
Extra bijeenkomsten    
 • voorstelling: vrijdag 11 of zaterdag 19 januari 19.00-23.30 uur 
 • VERPLICHTE AANWEZIGHEID: Studium Generale: 7 mei overdag (kun je deze dag niet, dan ben je uitgesloten van deelname aan dit vak)
 • Bijeenkomsten met creatieve meester: zie praktische informatie
Locatie en zaal
nader te bepalen
Docenten
Werkgroepdocenten:Creatieve meesters:
 • KUNST: Ivo van Hove (regisseur International Theatre Amsterdam)
 • ONDERNEMERSCHAP: Maurits Groen (ondernemer en innovator)
 • POLITIEK EN VERZET: Hedy d'Ancona (oud politica)

Vakomschrijving

Het vak Creatief Meesterschap is een interdisciplinair onderzoek naar (je eigen) creativiteit binnen de tracks politiek, ondernemerschap en kunst. In intensieve samenwerking met medestudenten, (gast)docenten en creatieve meesters (Ivo van Hove van Internationaal Theater Amsterdam, duurzaam ondernemer Maurits Groen (WakaWaka) en oud minister Hedy d’Ancona) bestudeer je aan de hand van uitdagende creatieve en reflectieopdrachten het theoretische concept van creativiteit, ontplooi je je eigen creatieve vaardigheden en leer je op dit proces te reflecteren.  

Het vak is als volgt opgebouwd: Je kiest een creatieve meester binnen één van de volgende tracks: politiek, kunst of ondernemerschap. Die track volg je in drie bijeenkomsten buiten de reguliere collegetijden om. Daarnaast wordt in de colleges op de dinsdagavonden door een academisch of praktijkexpert een theoretisch raamwerk rondom creativiteit geboden. Dit raamwerk zal je in de praktische reflectiecolleges op de donderdagavonden middels creatieve opdrachten leren bevragen en afzetten tegen je eigen leven. Het uiteindelijke resultaat van het vak - een visie op creativiteit op alle genoemde gebieden - wordt gematerialiseerd in opdrachten, een Flipped Classroom en een Studium Generale in de Stadsschouwburg.

Praktische informatie

 • Het vak is toegankelijk voor iedere toegewijde 1e, 2e of 3e jaars VU, UvA of AUC honoursstudent, mits aan een motivatieopdracht is voldaan.
 • De drie bijeenkomsten met de creatieve meester vallen buiten de normale collegetijden. Die bijeenkomsten zijn voor Ivo van Hove op 11/1 of 19/1 in de avond, 11/3 of 13/3 in overleg tussen 11-17u en de derde bijeenkomst is nog nader te bepalen. Voor Maurits Groen zijn de data 28/1, 11/3 of 15/3 in overleg tussen 11-17u en de derde bijeenkomst is nog nader te bepalen. Voor Hedy d’Ancona zijn alle data nog nader te bepalen. Deze data worden in overleg met de deelnemende studenten vastgesteld. Verwacht je meer dan één bijeenkomst te missen met je gekozen meester, dan zal je een andere moeten kiezen.
 • Het aantal studenten per meester is gelimiteerd; bij een teveel aan aanmeldingen wordt er geloot. Er is dus kans dat je niet bij de meester van je eerste keuze geplaatst wordt.
 • Sommige colleges zullen buiten de VU plaatsvinden; je wordt geacht hier op eigen gelegenheid naar toe te gaan.
 • De kosten voor het bezoek van The Fountainhead (€22) zijn voor eigen rekening, net als eventueel gemaakte kosten voor het persoonlijke werk en voor de flipped classroom. (In principe hoeven deze laatsgenoemde activiteiten geen geld te kosten).
 • Let op: Indien je bij voorbaat al weet dat je niet aanwezig kan zijn op de dag van het Studium Generale, is deelname uitgesloten. Het Studium Generale zal plaatsvinden in de grote Rabozaal in de Amsterdamse Stadsschouwburg en er wordt van je verwacht dat je je aan dit project zal committeren.

Belangrijkste elementen en concepten
Creatief Meesterschap is een intensief en interdisciplinair vak dat onder andere filosofie, psychologie, ondernemerschap en kunst omvat. Het zal je helpen creativiteit beter te begrijpen en toe te passen in je persoonlijke, academische en professionele leven. De term ‘creatief meesterschap’ verwijst naar de combinatie van het theoretische meesterschap (het begrijpen) met het praktische meesterschap (het toepassen). Beiden vinden plaats op verschillende, maar verbonden vlakken: academische, praktische, persoonlijke, maatschappelijke en professionele invalshoeken.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen: creativiteit in de evolutie, creativiteit van het kind, karakter en houding, creativiteit in het brein, dagelijks creëren, project en productie, ethiek en verantwoordelijkheid, creativiteit in tijden van spanning.

Werkvormen en activiteiten
De verschillende onderwerpen zullen worden behandeld in theoretische hoorcolleges en praktische reflectiecolleges. In beide soorten colleges worden verschillende werkvormen gebruikt om de creativiteit uit te dagen, zoals Design Thinking, Pressure Cooker en verschillende creatieve maakopdrachten. Ook wordt er gereflecteerd in verschillende vormen.

Je maakt als voorwerk verscheidene kleine opdrachten, bekijkt verschillende bronnen rondom creativiteit en houdt, naar aanleiding van de verschillende colleges en oefeningen, een logboek bij over de vorming van je eigen visie. Ook woon je, buiten de normale collegetijden, werkbezoeken bij.

Opdrachten waaraan voldaan moeten worden zijn: 

 1. de flipped classroom (politiek, kunst en ondernemerschap): maak op basis van je eigen meestertrack een college over creativiteit voor je studiegenoten
 2. het persoonlijke werk: maak een werk waarin je je eigen visie op creativiteit voor jou, je huidige en toekomstige leven en/of de maatschappij laat zien of horen
 3. Studium Generale: het organiseren van een 2,5 uur durend evenement over het belang van creativiteit in het leven, in de maatschappij en op de universiteit, met mogelijkheid tot o.a. laten zien van eigen werk, laten horen van eigen gedachten en het uitnodigen van inspirerende sprekers of makers.

Relevantie van het vak
Grote krachten zoals klimaatverandering, digitalisering en migratie benadrukken het groeiende belang om je de mogelijke gevolgen van huidige ontwikkelingen voor te kunnen stellen, de samenleving van morgen vorm te kunnen geven en een vernieuwing in denken, leren en leven door te kunnen maken. Creativiteit is hier van essentieel belang. Oefenen in verbeeldingskracht en out-of-the-box denken dragen bij aan onze wendbaarheid zodat wij leren hoe we ideeën kunnen verwezenlijken in de werkelijkheid.

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus Creatief meesterschap ben je in staat:

 1. een theoretische visie op creativiteit te bieden en te onderbouwen;
 2. kritisch te reflecteren op (ethische aspecten van) creativiteit en op je eigen (huidige en toekomstige) maatschappelijke rollen;
 3. je eigen creatieve potentieel in te zien en te gebruiken;
 4. je creatieve potentieel op concrete manieren in te zetten in je eigen leven;
 5. mede-eigenaar van je onderwijs te worden, door het opstellen, nastreven en evalueren van persoonlijke leerdoelen;
 6. om met en voor anderen te werken en constructieve feedback te geven en te ontvangen.

Studiemateriaal
Alle vereiste artikelen en mediabronnen zullen gratis toegankelijk zijn via canvas of de UB; Je dient een eigen werkset te verzorgen bestaande uit tenminste een schaar, tape, pen, potlood, zwarte en rode stift, en een leeg schrift dat als logboek gebruikt kan worden

Beoordeling
Je behaalt het vak wanneer je aan de voorwaarden hebt voldaan (AVV):

 • een aanwezigheid van 85%
 • voldoende uitvoering van drie grote opdrachten en kleinere opdrachten.

De opdrachten zullen worden beoordeeld aan de hand van 360-graden feedback en de PGO-methode. Per opdracht is een assessmentformulier beschikbaar dat gaat over de eigen leerdoelen en algemene leerdoelen zoals hierboven beschreven. Op basis hiervan wordt bepaald of je de opdracht hebt gehaald.

Aanwezigheidsbeleid
Indien een geldige reden is opgegeven mag je viermaal een reguliere bijeenkomst missen en eenmaal een bijeenkomst met de creatieve meester (85% aanwezigheid). De gemiste informatie dient te worden ingehaald.

Studiebelasting