Voorbereidend jaar anderstalige studenten (VASVU)

Het VASVU is een cursus voor studenten die in het buitenland een vooropleiding tot een universiteit hebben gevolgd, maar daarmee niet direct toelaatbaar zijn tot een Nederlandse universitaire opleiding. De Vrije Universiteit is de enige Nederlandse universiteit die een dergelijke cursus aanbiedt.

Het studiejaar

Het VASVU bereidt je voor op de universitaire toelatingsexamens. Het studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken, van begin september tot begin juli. Bij voldoende niveau kun je eventueel ook later in het studiejaar beginnen.

Toelatingsexamens voor de opleidingen bij de VU

Bij vrijwel alle faculteiten van de universiteit moet je toelatingsexamens afleggen in Nederlands, Engels en wiskunde. Voor een aantal opleidingen is er ook een toelatingsexamen biologie, natuurkunde en/of scheikunde (beta-opleidingen) of een toelatingsexamen geschiedenis (andere opleidingen).

De vakken

Je vakkenpakket op het VASVU is afhankelijk van de opleiding die je wilt volgen en de bijbehorende toelatingsexamens. Het VASVU biedt cursussen Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, geschiedenis, natuurkunde en scheikunde.

Extra activiteiten

Naast voorbereiding op de examens biedt het VASVU ook een kennismaking met het studeren aan een Nederlandse universiteit. Er zijn bijeenkomsten met oud-studenten, educatieve excursies en universitaire voorlichtingsdagen.

Toelating en toelatingsexamens

De intakeprocedure voor het VASVU bestaat uit een gesprek en intaketoetsen in Nederlands, Engels en wiskunde. Voor sommige opleidingen zijn er ook intaketoetsen natuur- en scheikunde.

Extra informatie over intaketoetsen, lesweken en kosten

Informatie en inschrijven tijdens de spreekuren

Elke maandag van 16.00 tot 17.30 en elke woensdag van 11.00 tot 12.00 in kamer 0E-73A in het Hoofdgebouw VU. Het is niet nodig om een afspraak te maken.

Voorlichtingsmiddagen

Er is op donderdag 12 april 2018 en donderdag 31 mei 2018 een informatie- en inschrijfmiddag: 15:45 uur in zaal 12A36 van het Hoofdgebouw Vrije Universiteit. Je bent echter ook nu al van harte welkom voor informatie en inschrijven tijdens een van de spreekuren.

Contact en brochure

In onze VASVU-brochure vind je verdere informatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar vasvu@vu.nl.English: The VASVU programme