Voorbereidend jaar anderstalige studenten (VASVU)

Het VASVU is een cursus voor studenten die in het buitenland een vooropleiding tot een universiteit hebben gevolgd, maar daarmee niet direct toelaatbaar zijn tot een Nederlandse universitaire opleiding. De Vrije Universiteit is de enige Nederlandse universiteit die een dergelijke cursus aanbiedt.

Het studiejaar

Het VASVU bereidt je voor op de universitaire toelatingsexamens. Het studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken, van begin september tot begin juli. Bij voldoende niveau kun je eventueel ook later in het studiejaar beginnen.

Toelatingsexamens voor de opleidingen bij de VU

Bij vrijwel alle faculteiten van de universiteit moet je toelatingsexamens afleggen in Nederlands, Engels en wiskunde. Voor een aantal opleidingen is er ook een toelatingsexamen biologie, natuurkunde en/of scheikunde (beta-opleidingen) of een toelatingsexamen geschiedenis (andere opleidingen).

De vakken

Je vakkenpakket op het VASVU is afhankelijk van de opleiding die je wilt volgen en de bijbehorende toelatingsexamens. Het VASVU biedt cursussen Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, geschiedenis, natuurkunde en scheikunde.

Extra activiteiten

Naast voorbereiding op de examens biedt het VASVU ook een kennismaking met het studeren aan een Nederlandse universiteit. Er zijn bijeenkomsten met oud-studenten, educatieve excursies en universitaire voorlichtingsdagen.

Toelating en toelatingsexamens

De intakeprocedure voor het VASVU bestaat uit een gesprek en intaketoetsen in Nederlands, Engels en wiskunde. Voor sommige opleidingen zijn er ook intaketoetsen natuur- en scheikunde.

Extra informatie over intaketoetsen, lesweken en kosten

Voorlichtingsmiddagen

Er zijn in juni 2018 en augustus 2018 informatie- en inschrijfmiddagen. Je bent echter ook nu van harte welkom tijdens een van de spreekuren (zie contact). Het is niet nodig om een afspraak te maken.

Contact en brochure

In onze VASVU-brochure vind je verdere informatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar vasvu@vu.nl.

Spreekuren (een afspraak maken is niet nodig)
Op maandag 16 en 23 oktober 2017 van 16.30 tot 17.30 uur en op woensdag 18 en 25 oktober 2018 van 11.00 tot 12.00 uur in het Hoofdgebouw in kamer 0E-73A (begane grond, E-vleugel). Niet voor bio-medische opleidingen. Vanaf maart 2018 elke maandag van 16.30 tot 17.30 en elke woensdag van 11.00 tot 12.00 voor alle opleidingen.

English: The VASVU programme