Voorbereidend jaar anderstalige studenten (VASVU)

Het VASVU is een cursus voor studenten die in het buitenland een vooropleiding tot een universiteit hebben gevolgd, maar daarmee niet direct toelaatbaar zijn tot een Nederlandse universitaire opleiding. De Vrije Universiteit is de enige Nederlandse universiteit die een dergelijke cursus aanbiedt.

Het studiejaar

Het VASVU bereidt je voor op de universitaire toelatingsexamens. Het studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken, van begin september tot begin juli. Bij voldoende niveau kun je eventueel ook later in het studiejaar beginnen.

Toelatingsexamens voor de opleidingen bij de VU

Bij vrijwel alle faculteiten van de universiteit moet je toelatingsexamens afleggen in Nederlands, Engels en wiskunde. Voor een aantal opleidingen is er ook een toelatingsexamen biologie, natuurkunde en/of scheikunde (beta-opleidingen) of een toelatingsexamen geschiedenis (andere opleidingen).

De vakken

Je vakkenpakket op het VASVU is afhankelijk van de opleiding die je wilt volgen en de bijbehorende toelatingsexamens. Het VASVU biedt cursussen Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, geschiedenis, natuurkunde en scheikunde.

Extra activiteiten

Naast voorbereiding op de examens biedt het VASVU ook een kennismaking met het studeren aan een Nederlandse universiteit. Er zijn bijeenkomsten met oud-studenten, educatieve excursies en universitaire voorlichtingsdagen.

Toelating en toelatingsexamens

De intakeprocedure voor het VASVU bestaat uit een gesprek en intaketoetsen in Nederlands, Engels en wiskunde. Voor sommige opleidingen zijn er ook intaketoetsen natuur- en scheikunde.

Extra informatie over intaketoetsen, lesweken en kosten

Informatie en inschrijven tijdens de spreekuren

Van 9 september tot en met 4 november 2019, elke maandag van 16.00 – 17.00 uur en elke woensdag van 11.00 tot 12.00 bij kamer 0E-73A van het Hoofdgebouw VU. Je bent van harte welkom en hoeft geen afspraak te maken.

Contact en brochure

In onze VASVU-brochure vind je verdere informatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar vasvu@vu.nl.

English: The VASVU programme