Studiemaatjes

Dyslexie
 
Studenten die vanwege een beperking extra ondersteuning nodig hebben kunnen gekoppeld worden aan een medestudent, het studiemaatje. Een studiemaatje kan op allerlei manieren ingezet worden om het studiesucces van een student met een beperking te vergroten.

Voorbeelden:

-      Samen studeren
-      Studietips geven
-      Samen een planning maken
-      Aansluiting vinden binnen de studie of het studentenleven
-      Rondleiding in de gebouwen, bibliotheek en dergelijke

Contact

Aanmelden,
meer weten
Een student die een studiemaatje wil ontvangen of een studiemaatjes wil zijn kan contact opnemen met functiebeperking.soz@vu.nl.
Foto KarinKarin Waanders
Studentendecaan
Coördinator Studiemaatjes