Collegekaart

Collegekaart

Bij je eerste inschrijving bij de VU als reguliere student ontvang je een collegekaart. Om een collegekaart te kunnen maken hebben we een pasfoto van je nodig, die je kunt uploaden in VUnet. Voordat je een pasfoto uploadt, check eerst alle eisen waaraan de foto moet voldoen. Voor het uploaden van een nieuwe pasfoto ga naar je profiel, dan naar instellingen en dan pasfoto aanpassen. De collegekaart wordt binnen vijf weken na volledige inschrijving verstuurd naar het correspondentieadres dat bij de Vrije Universiteit bekend is. 

De collegekaart behoud je voor de rest van je studie bij de VU. Het hebben van een collegekaart is geen vereiste voor het volgen van colleges/werkgroepen. Op de collegekaart staan enkele persoonlijke gegevens en een streepjescode. Deze kaart kun je op de VU gebruiken voor:

  • Het lenen van boeken in de Universiteitsbibliotheek
  • Identificatiebewijs bij tentamens
  • Printen en kopiëren bij een multifunctional

Bij verlies of diefstal kun je tegen een vergoeding een nieuwe kaart aanvragen bij de Studentenbalie in het hoofdgebouw.

Als bijvakstudent krijg je geen collegekaart van de VU. Je kunt boeken lenen en tentamens maken met je collegekaart van de eigen instelling in combinatie met je Bewijs van Inschrijving van de VU. Als je contractstudent bent krijg je geen collegekaart en ook geen Bewijs van Inschrijving. Indien gewenst kun je bij de Universiteitsbibliotheek een kaart kopen.

Bewijs van inschrijving

Naast een collegekaart ontvang je ook een Bewijs van Inschrijving. Dit bewijs krijg je jaarlijks toegezonden op je correspondentieadres na (her)inschrijving bij de VU.

Neem contact op met de Studentenbalie