Contact met de Studentenbalie

 

Ben je al student aan de VU? Dan vind je alle informatie over inschrijven en collegegeld op VUnet. Je kunt daar ook een vraag stellen aan de Studentenbalie via het formulier. Je vindt op VUnet ook formulieren voor het aanvragen van een Verklaring van Inschrijving, Bewijs Betaald Collegegeld (BBC), een afstudeerverklaring en een gewaarmerkt resultatenoverzicht.

Afwijkende openingstijden

Op donderdag 25 april zijn we bereikbaar tussen 10.30 - 15.00. Dit geldt voor zowel de telefoon als de balie.

StudentenbalieAlgemene vragen over inschrijven of collegegeld
AdresDe Boelelaan 1105, Service desk (centrale hal)
1081 HV Amsterdam
Telefoon

(020) 598 5020 (houd je 7-cijferig studentnummer bij de hand)

maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

Openingstijden balie

maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.00 uur

        

E-mailstudentenbalie@vu.nl (vermeld altijd je naam en studentnummer)

Let op: De VU geeft geen informatie over meerderjarige studenten aan derden. Indien een student door (dringende) onvoorziene omstandigheden niet zelf kan communiceren vraagt de VU om schriftelijk bewijs hiervan. Het is ter beoordeling van de VU (en situatie-afhankelijk) wat dan de vervolgstappen zijn.

 

Wanneer naar de Studentenbalie?

De Studentenbalie is het eerste aanspreekpunt, je kunt hier terecht met vragen over:Vragen over deze onderwerpen kun je aan je faculteit stellen via het contactformulier op de pagina Onderwijsbureaus of op de betreffende onderwerppagina. Als je toch niet precies weet waar je met jouw vraag terecht kunt, dan kun je deze ook stellen via de Studentenbalie:
(her)inschrijven en uitschrijvende inhoud van je opleiding (zie ook de betreffende opleidingspagina)
collegegeld betalen en terugkrijgen (overmaken, machtiging afgeven, pinnen en Bewijs Betaald Collegegeld)toelating voor een (pre)masteropleiding
betaalgegevens wijzigendeficiënties (als je niet voldoet aan de toelatingseisen voor een opleiding, zie ook de betreffende opleidingspagina)
waarmerken van een kopie diploma (Je dient zelf een kopie te maken. Neem ook het originele diploma mee naar de Studentenbalie.)
aanvragen van het diploma
collegekaartte laat met intekenen voor vakken en tentamens
het ondertekenen van een formulier voor OV-vergoeding (dit is pas mogelijk als je volledig staat ingeschreven voor het studiejaar waarin het buitenlandverblijf plaatsvindt)het rooster vind je op je persoonlijke VUnet-pagina (home) of op rooster.vu.nl
het maken van een afspraak met de studentenombudsman (dit kan alleen telefonisch; je kunt ook rechtstreeks contact met de ombudsman opnemen)welke boeken je nodig hebt voor welk vak vind je in de Studiegids
intekenen voor vakken en tentamenseen afspraak maken met een studentendecaan kan via het online formulier
aanvragen gewaarmerkt resultatenoverzicht
diploma verificatieverzoeken van studenten die vóór 1 januari 1996 zijn afgestudeerd worden door de Studentenbalie van de VU in behandeling genomen. Een dergelijke verificatie kan aangevraagd worden via een toestemmingsverklaring. De verificatie wordt vervolgens verzonden naar het opgegeven e-mailadres van het verificatiebureau met student in de cc. Voor overige verificatie verzoeken verwijzen wij studenten naar het diplomaregister van DUO.UC-IT helpdesk

Als VU-student kun je profiteren van verschillende UC-IT services. In het Serviceplein van VUnet (inloggen met je VUnet-id) lees je meer over het aanbod en vind je de handleidingen.English: Contacting the Student Desk