Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) en Faciliteitenregeling

Financiële Ondersteuning Studenten (FOS)

Als je studievertraging oploopt is het mogelijk een financiële tegemoetkoming te krijgen voor je studie. Hiervoor is sinds 1 september 2015 de regeling Profileringsfonds van kracht. De regeling Profileringsfonds vervangt de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOS).

  • Als je jouw studievertraging vóór 1 september 2015 gemeld hebt bij een studentendecaan is de FOS-regeling nog van toepassing. De FOS-regeling loopt tot 1 september 2017.
  • Als je nu je studievertraging meldt val je onder de regeling Profileringsfonds.

Kom ik in aanmerking voor de regeling FOS?

De regeling FOS heeft een algemeen deel en twee specifieke delen. Welk deel op jou van toepassing is hangt af van je situatie.

  • Deel 1: studenten in overmachtsituaties zoals ziekte/functiebeperking, zwangerschap/bevalling, bijzondere familieomstandigheden of een niet-studeerbare opleiding.
  • Deel 2: studenten die een bijzondere prestatie leveren op gebied van sport of cultuur.

 Meldplicht studievertraging

  • Je meldt de vertraging of mogelijke vertraging (er hoeft dus nog geen sprake te zijn van werkelijke vertraging) binnen drie maanden in ieder geval bij de studentendecaan.
  • Melding mede bij een studieadviseur is ook mogelijk, maar vervolgens moet altijd binnen een maand de studentendecaan op de hoogte worden gebracht.
  • Bij melding bij een andere functionaris ontstaat geen recht op FOS. Bij te late melding zal er worden gerekend vanaf drie maanden voor de melding.

Voorwaarden

Aanvraagformulier
empty

Aanvraagformulier deel 1 en 2

Uitbetalingsformulier 

Uitbetalingsformulier deel 1 en 2

Wanneer dien ik mijn verzoek tot financiële ondersteuning in?

Als je in 2015-2016 studievertraging hebt opgelopen kun je tot 1 januari 2017 een verzoek indienen. 
           

Informatie ten aanzien van het aantal maanden FOS, het maandbedrag en de vacatiegelden, staat in het Overzicht vergoedingen

Faciliteitenregeling

Naast de financiële ondersteuning bestaat er ook een faciliteitenregeling voor studenten die een bijzondere prestatie leveren op gebied van sport of cultuur (deel 2) en voor studenten die lid zijn van de USR of van een FSR.

Faciliteitenregeling

Aanvraagformulier faciliteitenregeling

Informatie over bijzondere prestaties op het gebied van sport en cultuur