Ben je al VU-student? Dan vind je alle regels en richtlijnen ook op VUnet (inloggen met je VUnet-ID).

Regelingen

Inschrijving
Regeling Selectie en Plaatsing 2021-2022 (pdf)      
VU brede bepalingen Premasterregeling 2021-2022 (pdf)
Regeling Selectie en Plaatsing 2020-2021 (pdf) 
Regeling Aanmelding en Inschrijving 2020-2021 (pdf)
Regeling Aanmelding en Inschrijving 2021-2022 (pdf)
Studentenstatuut september 2019 (pdf)
Studentenstatuut 2020-2021
Algemene Voorwaarden PGO Accountancy (pdf)  


Belangrijke regelingen voor tijdens je studie
FOS-regeling (financiële ondersteuning studenten) en faciliteitenregeling
Regeling Profileringsfonds
Regeling intekenen voor onderwijs en tentamens (pdf)
Regeling Afgifte Getuigschriften en Certificaten 2019-2020
Regeling Gedeelde Tentamenruimtes (pdf)
Regeling Medezeggenschap Studenten (pdf)  
Regeling Kennis en Intellectueel Eigendom (pdf)
Taaltoets 
Wetenschappelijke Integriteit


Overige regelingen
Beleidsplan functiebeperking (pdf) 
Convenant ‘Studeren met een handicap’ (pdf)
Gedragscode Computer- en Netwerkgebruik (pdf)
Gedragscode Voertalen (pdf)
Gedragscode promotie- en kennismakingstijd studentenverenigingen
Geschillenloket
 
Modelregeling opleidingscommissie (pdf)
Naslagwerken
Protocol inning collegegeld
Ombudsman voor studenten
Reglement bescherming persoonsgegevens (pdf)   
Reglement van Orde College van Beroep voor de Examens (pdf)

Bezwaarschriftprocedure selectie bacheloropleidingen

Ben je het niet eens met je rangnummer of heb je een hele goede reden waarom je deelnamekans ongedaan gemaakt moet worden? Dan kan je binnen een termijn van zes weken bezwaar maken bij het College van Bestuur. Het bezwaarschrift dient je naam, adres, de datum en een inhoudelijke motivering te bevatten. Je moet het bezwaarschrift handmatig ondertekenen. Het bezwaarschrift kan je per post toezenden aan: Het College van Bestuur, Dienst Bestuurszaken t.a.v. Adviescommissie Selectie en Plaatsing, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Je kan je bezwaar ook per e-mail bij het College van Bestuur indienen door het ondertekende bezwaarschrift in te scannen en te versturen aan [email protected]


English: Policies