Taaltoets bij binnenkomst op de VU

Sinds september 2018 moeten beginnende eerstejaarsstudenten verplicht een taaltoets Nederlands óf een taaltoets Engels afleggen. De taaltoets Nederlands is er al jaren, de Engelse taaltoets is relatief nieuw. Afhankelijk van de bachelor die je gaat volgen, moet je de Nederlandse of de Engelse taaltoets maken.

Wanneer wordt de taaltoets afgenomen?

De taaltoets vindt plaats in week 37 (van maandag 9 september t/m vrijdag 13 september 2019). Op het rooster van je opleiding kun je terugvinden op welk moment je de toets moet maken. Studenten die twee opleidingen volgen, hoeven de toets uiteraard maar op één van die momenten te maken.

Je opleiding bepaalt, of jij de Nederlandse of de Engelse taaltoets aflegt. Dat hoor je van je opleiding. De toets is verplicht: je moet óf de taaltoets Engels óf de taaltoets Nederlands doen.

Wie moet de toets maken?

Alle eerstejaars bachelorstudenten moeten de taaltoets maken. Alleen als je de taaltoets Nederlands van de VU al in een eerder studiejaar hebt gemaakt, kun je voor deze toets vrijstelling krijgen. Je moet in dat geval officieel vrijstelling aanvragen door het aanvraagformulier vrijstelling taaltoets 2019 (VUnet/inlog) in te vullen. Als je dat vóór 2 september 2019 doet, krijg je nog voor de taaltoetsweek te horen of je vrijstelling is goedgekeurd.

Hoe ziet de toets eruit?

De taaltoets is een digitale toets waar je twee uur de tijd voor krijgt. In de toets tref je gesloten vragen aan over de volgende onderwerpen: grammatica, spelling en interpunctie, structureren, woordkeus/woordenschat en formuleren. Bij de taaltoets Engels komen ook nog aan bod: leesbegrip, uitspraak en classroom English. Het is niet nodig om je voor te bereiden op de toets; er wordt alleen getoetst op taalkennis die je aan het eind van de middelbare school hoort te hebben. Bekijk een voorbeeld van het soort vragen dat je kunt verwachten.

Score

De scores worden ingedeeld in drie categorieën. Je scoort Hoog, Gemiddeld of Laag. Als jouw score Laag is, moet je de bijspijkercursus Nederlands of Engels volgen. Pas na het afronden (met een voldoende) van de bijspijkercursus krijg je je studiepunten voor het eerstejaarsvak waar de toets deel van uitmaakt. Deelname aan de bijspijkercursus is dus niet vrijblijvend.

Wat moet ik meenemen?

Het is heel belangrijk om je VUnet-ID en bijbehorend wachtwoord te kennen. Je kunt bij de taaltoets Nederlands alleen inloggen met deze gegevens! Tip: verander je wachtwoord via deze link en kies een wachtwoord dat je makkelijk kunt onthouden.

Ook moet je aan het begin van de toets je studentnummer invullen.

Heb je dyslexie, een functiebeperking of (een) chronische ziekte?

Studenten met dyslexie, een functiebeperking of een chronische ziekte kunnen extra tijd of een aangepaste werkplek krijgen. Als je een van deze voorzieningen nodig hebt, vul dan het aanvraagformulier voorzieningen taaltoets 2019 in.
Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking kun je kijken op www.vu.nl/functiebeperking of mailen naar het Team Studeren met een Functiebeperking via functiebeperking.soz@vu.nl.

Contact

Voor meer informatie over de taaltoets en de bijspijkercursus kun je kijken op www.taalloket.nl of mailen naar taalloket@taalcentrum-vu.nl.

Information in English