Technische service en onderhoud

De Technische Service van AVC voorziet onderwijs-, vergader- en evenementenzalen van audiovisuele apparatuur en is daarnaast verantwoordelijk voor het onderhouden van apparatuur en het verhelpen van storingen.

Meldingen van storingen gaat via de FCO Servicedesk (020-5985777)

Storingen en problemen worden tussen 08.30 en 17.00 uur zoveel mogelijk direct opgelost. Het verhelpen van storingen aan apparatuur in onderwijsruimten krijgt voorrang boven werkzaamheden aan apparatuur in andere ruimten. Voor onderwijsruimten is binnen 10 minuten na melding een technicus ter plaatse aanwezig. Voor alle andere ruimten is het afhankelijk van het servicecontract en/of beschikbaarheid van technici. Indien een probleem niet direct verholpen kan worden, wordt apparatuur (tijdelijk) vervangen of voorzien in een noodoplossing.

De dienstverlening van het AVC beperkt zich tot de algemene onderwijs-, vergader- en evenementenruimten. Apparatuur in ‘eigen ruimten’ of apparatuur die door gebruikers zelf is aangeschaft en geplaatst, wordt alleen door AVC beheerd als dit nadrukkelijk is vastgelegd in een getekende Service Niveau Overeenkomst (SNO). Dit geldt ook voor storingsonderhoud.

Apparatuur in onderwijszalen


Om te zien welke apparatuur in een onderwijsruimte aanwezig is, ga naar Onderwijs- en vergaderruimten huren. Onderaan die pagina staat de link “Overzicht van faciliteiten per zaal”.

Levering audiovisuele apparatuur onderwijs- en vergaderzalen

Wij verzorgen en adviseren bij de aankoop van apparatuur, zoals 70-inch beeldschermen, videoconferentie-sets, smartboards, projectoren en narrowcasting-systemen. Met het AVC kunnen service- en onderhoudscontracten worden afgesloten zodat je de komende jaren geen omkijken hebt naar het functioneren van de apparatuur. Het AVC denkt mee tijdens het hele proces, van ontwerp tot installatie en onderhoud.

filmzaal PThU
Inrichting filmzaal Protestantse Theologische Universiteit in het Hoofdgebouw van de VU