iTunes U

Wat is iTunes U en waarom zijn VU en VUmc hierop aangesloten?
iTunes U is een apart onderdeel in iTunes van Apple waar academische content staat die door meer dan 800 instituten uit de hele wereld gratis ter beschikking wordt gesteld aan publiek.
Inmiddels staan er meer dan 350.000 items online.

Met iTunes U kunnen VU en VUmc colleges en ander academisch materiaal aanbieden aan haar studenten en andere geïnteresseerden. De VU en VUmc sluiten zich hiermee aan bij universiteiten als Oxford, Stanford en UCLA die op deze manier kennis wereldwijd gratis beschikbaar stellen.

In iTunes U staan een paar honderd items van VU/VUmc online: weblectures, slidecasts, podcasts en promotievideo's. Ieder item is voorzien van een korte beschrijving (metadata).

iTunes U - VU-paginaiTunes U - pagina faculteit Exacte WetenschappeniTunes U - pagina faculteit Sociale Wetenschappen

Hoe kan ik colleges zien in iTunes U?
iTunes U kun je zien als je iTunes hebt op je pc of Mac. De applicatie is te downloaden op de Apple-website.
Voor de iPad of iPhone kun je de gratis iTunes U-app downloaden in de iTunes-store.

Hoe kan ik materiaal in iTunes U (laten) zetten?
Allereerst moet de docent toestemming geven voor ontsluiting op het VU-kanaal binnen iTunes U, via het toestemmingformulier. Het formulier mail je naar de iTunes U VU-redactie (in het formulier staan de verschillende stappen precies beschreven, inclusief mailadres van deze redactie).

Download Toestemmingsformulier VU voor iTunes U.

De iTunes U VU-redactie, bestaande uit medewerkers van de UB en dienst Marketing & Communicatie van de VU, bepaalt vóór plaatsing of het materiaal inhoudelijk en technisch aan verschillende eisen voldoet en maakt het tevens geschikt voor de iTunes U-omgeving. Vervolgens plaatst de MXP van de UB het collegemateriaal in iTunes U. 

Als je colleges al zijn opgenomen, dan hoef je alleen nog maar het toestemmingsformulier in te vullen en op te sturen (zie hierboven). Voor nieuw op te nemen colleges geldt dat er tijdens de intakeprocedure standaard wordt gevraagd om toestemming voor ontsluiting in iTunes U. 

Zelf geproduceerd materiaal kun je ook bij de balie van de MediaXperience van de UB aanleveren (1e verdieping hoofdgebouw, 1A-01). Daar kun je tegelijkertijd een toestemmingsformulier invullen. Materiaal aangeleverd in de laatste week van de maand wordt aan het einde van de volgende maand ge-upload, wanneer het voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.


Meer informatie
Materiaal plaatsen in iTunes U (PDF)
Auteursrechtelijke aspecten bij iTunes U (PDF)
Veelgestelde vragen en antwoorden over iTunes en VU (PDF)